VASKIR-polikliniek (Vasculitis)

Patiënten met klachten die (mogelijk) berusten op vasculitis kunnen naar de VASKIR-polikliniek verwezen worden via de polikliniek Klinische Immunologie en Reumatologie.

Voor de behandeling van patiënten met vasculitis hebben de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie (KIR) en de sectie Vasculaire Geneeskunde van de Inwendige Geneeskunde sinds 2006 een gezamenlijke triage polikliniek ingericht. Dit leidt patiënten snel naar de juiste specialisten, zodat ze efficiënt en goed behandeld worden. Het bij elkaar brengen van deze patiënten stimuleert bovendien gericht onderwijs en onderzoek.

Het spreekuur, de VASKIR-polikliniek genoemd, wordt gezamenlijk gehouden door twee artsen en internisten in opleiding die in de laatste fase van hun specialisatie zitten. Eén arts is gespecialiseerd in vasculaire geneeskunde, de ander in Klinische Immunologie en Reumatologie. Zo nodig schakelen zij andere specialisten in.

De polikliniek wil ook een duidelijk loket zijn voor verwijzers, zodat duidelijker is naar welke specialist ze iemand moeten sturen met bijvoorbeeld een blauwe hand en een niet genezende wond. Indien nodig wordt de patiënt doorverwezen naar een andere specialist binnen het AMC welke betrokken is bij de zorg voor patiënten met vasculitis. Als de diagnose duidelijk is, dan krijgt de patiënt een hoofdbehandelaar toegewezen tot wie de patiënt zich kan wenden.

De polikliniek faciliteert ook wetenschappelijk onderzoek naar vasculitis. Op deze manier kan de zorg sneller verbeteren.


Meer informatie

Vasculitiscentrum AMC

Secretariaat Loc. F4-105
Meibergdreef 9
1105 AZ
Amsterdam Zuidoost
020 - 566 7765

Mail ons