Polikliniek Verloskunde

Uw huisarts of verloskundige heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Verloskunde van het AMC. U kunt bij ons terecht voor begeleiding van uw zwangerschap om medische redenen, of zoals wij dat noemen: met een medische indicatie.

Voor wie?
U kunt zo’n medische indicatie hebben vanwege een al langer bestaande ziekte of aandoening, bijvoorbeeld suikerziekte of bloedarmoede. Of vanwege medicijngebruik. Het kan ook zijn dat er tijdens uw zwangerschap een probleem is vastgesteld, bijvoorbeeld hoge bloeddruk. Of dat een eerdere baby met een keizersnee ter wereld moest komen. Daarnaast heeft de polikliniek een Lifestyle poli, voor zwangeren met overgewicht.

Samenwerking met andere specialismen
Onze polikliniek, onderdeel van het Verloscentrum in het AMC, telt twee ‘echokamers’. Het woord zegt het al: daar maken we echo’s. We werken nauw samen met de polikliniek Prenatale Diagnostiek, waar ook invasief (= binnen in het lichaam) onderzoek wordt uitgevoerd. Verder is er een goede samenwerking met een diverse specialisten van andere vakgebieden, zoals de internist en de hematoloog (bloedspecialist).

Zo wordt uw zwangerschap aan alle kanten deskundig begeleid.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 3400

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Verloskunde
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam