Psychiatrie afdeling Angststoornissen

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de AMC-polikliniek van de afdeling Angststoornissen, omdat u last hebt van angstklachten.

Wat is een angststoornis?
Angst is een heel normale en gezonde emotie. Het helpt ons bijvoorbeeld om in situaties waarin gevaar dreigt, zoals een brand, een veilig heenkomen te zoeken. Maar bij sommige mensen beheerst de angst hun leven. Ze zijn vaak angstig zonder dat er een directe of reële aanleiding voor is.

Er zijn bijvoorbeeld mensen die last hebben van steeds terugkomende angstgedachten. Ze blijven zich steeds maar afvragen of ze echt het gas hebben uitgedaan voor ze naar buiten gingen. Of ze worden elke keer heel bang als ze terugdenken aan een bepaalde traumatische gebeurtenis. In zulke gevallen kan er sprake zijn van een angststoornis.

Wat we u bieden
De medewerkers van de afdeling Angststoornissen zijn erin gespecialiseerd uit te zoeken (diagnosticeren) wat er bij mensen met angstklachten aan de hand is. Ze hebben veel ervaring in en kennis over de behandeling van angststoornissen.

Er zijn verschillende doeltreffende manieren om deze stoornissen te behandelen. Elke behandeling richt zich op het verminderen van de klachten en symptomen.Welke behandeling voor u het beste zou kunnen zijn, wordt in overleg met u besproken. Daarbij steunen we op onze kennis en ervaring, en natuurlijk ook op de uitkomsten van het diagnostisch onderzoek.

Bijzondere deskundigheden
Bijzondere deskundigheid hebben we in de behandeling van dwangstoornissen zoals die optreden bij:

  • Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCS)
  • Body Dismorphic Disorder (BDD)
  • Misofonie
  • Hoarding

Daarnaast zijn we gespecialiseerd in impulsbeheersingsstoornissen zoals trichotillomanie, kleptomanie en pathologisch gokken.

Hand in hand met de wetenschap
De zorg in het AMC is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen in de wetenschap. Zo kunnen bijvoorbeeld patiënten met ernstige, therapie-ongevoelige Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCS) bij ons behandeld worden met diepe hersenstimulatie (DBS).

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 8913600

Schriftelijke correspondentie:
Psychiatrie Angststoornissen
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Meer informatie

AMC Psychiatrie