Psychiatrie afdeling Vroege Psychose

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de AMC-polikliniek van de afdeling Vroege Psychose. De reden is dat bij u kort geleden een psychose is ontstaan, of dat de kans op zo’n psychose bij u hoog wordt ingeschat.

Wat is een psychose?
Als iemand psychotisch wordt, is hij of zij het normale contact met ‘de realiteit’ kwijtgeraakt. Dat wijst op een ernstige verstoring van de verwerking van informatie, die gepaard kan gaan met verschijnselen als wanen en hallucinaties.

Wat we bieden
Onze medewerkers zijn erin gespecialiseerd uit te zoeken (diagnosticeren) wat er bij mensen met kans op psychose aan de hand is. Ze hebben veel ervaring in en kennis over de behandeling. We richten ons op jonge patiënten tot ongeveer 30 jaar.
Welke behandeling voor u het beste zou kunnen zijn, wordt in overleg met u besproken. We baseren ons behandeladvies op de uitkomsten van het diagnostisch onderzoek. De zorg in het AMC is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen in de wetenschap.

Over ons team
Bij uw eerste bezoek (de ‘intake’) en de behandeling die daar misschien op volgt, ontmoet u een team van deskundigen. Aan onze zorglijn zijn psychiaters, psychiaters in opleiding en co-assistenten verbonden, maar ook psychologen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, psychomotorische therapeuten en maatschappelijk werkenden.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum: een ziekenhuis én een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom is een co-assistent (een arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) betrokken bij diagnostiek en behandeling. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 8913600 

Schriftelijke correspondentie:
Psychiatrie Vroege Psychose
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Meer informatie

AMC Psychiatrie