Spoedeisende Hulp (SEH)

Na de behandeling

Na de eerste opvang en behandeling op de spoedeisende hulp zijn er diverse mogelijkheden voor het vervolgtraject.

 • De behandeling is afgerond
  De onderzoeken en behandeling behoeven geen vervolg. U krijgt adviezen mee en in principe hoeft u geen arts meer te bezoeken. De arts stuurt een brief naar uw huisarts met informatie over uw bezoek aan de SEH met de uitslagen van de onderzoeken en de medische behandeling die u heeft ondergaan. Mocht u toch onzeker zijn over het verloop van het herstel dan kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts.
 • U wordt verwezen naar de huisarts

  De arts geeft u het advies om de behandeling voort te zetten of te laten controleren door uw huisarts. De arts stuurt een brief naar uw huisarts met informatie over uw bezoek aan de SEH met de uitslagen van de onderzoeken en de medische behandeling die u heeft ondergaan. U dient zelf de afspraak te maken met uw huisarts.
 • U wordt verwezen naar de polikliniek
  De arts verwijst u naar een poliklinische afdeling voor vervolgonderzoek en behandeling. Dit kan de polikliniek van het AMC zijn, maar u mag natuurlijk ook een afspraak maken bij een ander ziekenhuis. Bij sommige poliklinieken van het AMC kunt u online een afspraak maken. In de meeste gevallen krijgt u gegevens en telefoonnummer mee om zelf een afspraak te maken.
 • U wordt opgenomen in het ziekenhuis
  De specialist kan het nodig vinden dat u opgenomen wordt op een van de verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Eén van deze verpleegafdelingen is de acute opname afdeling (AOA). De AOA is voor alle volwassen patiënten die acuut (onverwacht) worden opgenomen in het ziekenhuis en normale zorg nodig hebben. De AOA is 7x24 uur open. Gedurende de opname op de AOA wordt een (voorlopige) diagnose gesteld, de behandeling gestart of verblijft de patiënt ter observatie. Multidisciplinair werken staat centraal. Patiënten gaan vanaf de AOA naar huis, een vervolginstelling of worden intern overgeplaatst naar een zorgeenheid waar verdere behandeling zal plaatsvinden.
  Patiënten die meer specialistische zorg nodig hebben worden direct opgenomen op de verpleegafdelingen (IC, kinderafdeling, cardiologie).

Recept voor medicijnen gekregen?
Heeft u een recept voor medicijnen gekregen? Dan kunt u 7 dagen per week van 7.30 tot 23.00 uur uw medicijnen ophalen bij de Poliklinische apotheek AMC.

Locatie:
TK0-110 (Rode Luifel)
Telefoon: 020 - 566 3677
Fax: 020 - 566 9649
E-mail: AMCapotheek

Buiten deze uren kunt u gebruik maken van één van de dienstapotheken in Amsterdam en omgeving.

Contact

Telefoonnummer:
020 – 566 2222

Huisartsenpost:
088 - 003 0600

Faxnummer:
020 - 566 9191

Postadres:
Postbus 22660,
1100 DD
Amsterdam