Spoedeisende Hulp (SEH)

Op de afdeling

Kinderen op de SEH
Kinderen onder de 12 jaar moeten altijd begeleid worden door één van de ouders/voogden. Indien bij een kind onder de 12 jaar de medische situatie zodanig is dat directe hulp nodig is, kan de hulp ingezet worden zonder toestemming van de ouders/voogden. Kinderen tussen de 12 en 16 kunnen zelfstandig op de SEH behandeld worden indien dit in het belang van het kind is. Ons ziekenhuis hecht veel waarde aan de veiligheid en gezondheid van haar patiënten. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen.

Patiënten en begeleiders
Wij verzoeken u om in de behandelkamer te blijven tijdens uw verblijf op de spoedeisende hulp. Wanneer u liever in de wachtkamer wacht, wordt u verzocht dit te melden bij één van de verpleegkundigen, zodat we u altijd kunnen vinden en uw behandeling geen onnodige vertraging oploopt. In verband met de privacy van de andere patiënten, vragen wij u om niet onnodig over de afdeling te lopen.

Eten en drinken
Indien u met een lichamelijke klacht komt kan het zijn dat er beperkingen zijn in het geen u mag eten en drinken. Het is daarom van belang te overleggen met uw verpleegkundige of arts. In de wachtkamer staat een koffie-, thee- en snackautomaat. Wanneer u niet nuchter hoeft te blijven, kunt u gebruik maken van deze voorziening. In het ziekenhuis en poligebouw zijn meerdere locaties waar u kunt eten of drinken.

Vragen
Heeft u nog vragen? U kunt bij elke medewerker terecht met uw vragen. Wanneer diegene uw vraag niet kan beantwoorden verwijst deze medewerker u naar de juiste persoon.
Alle medewerkers van het AMC streven ernaar u tijdens uw bezoek zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden.

Klacht
U mag verwachten dat de zorg in het AMC goed is en gegeven wordt door deskundige en gemotiveerde mensen. Het kan echter voorkomen dat u ontevreden bent over uw behandeling of over de gang van zaken. Dit kunt u altijd direct bespreken met de betrokken personen.
Wanneer u na het bespreken van uw klacht niet tevreden bent over de afhandeling ervan kunt u contact opnemen met de afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang (A0-144).

De balie van de afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang is geopend van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 15.30 uur. Op deze uren is de afdeling ook telefonisch bereikbaar (020 - 566 3355). Buiten deze uren kunt u een voicemailbericht inspreken. Het e-mailadres van de afdeling is patientenvoorlichting@amc.nl.

U kunt ook het online klachtenformulier invullen.

Contact

Telefoonnummer:
020 – 566 2222

Huisartsenpost:
088 - 003 0600

Faxnummer:
020 - 566 9191

Postadres:
Postbus 22660,
1100 DD
Amsterdam