Spoedeisende Hulp (SEH)

Wat kan ik verwachten?

Bij binnenkomst op de SEH wordt u eerst door een administratief medewerker ingeschreven. Dit is noodzakelijk omdat u dan geregistreerd bent als patiënt binnen het AMC. Met uw unieke patiëntnummer kunnen wij er voor zorgen dat al uw onderzoeken, uitslagen en behandelingen op de juiste wijze worden verwerkt.

Voor een snelle afhandeling raden wij u aan de volgende gegevens mee te nemen:

  • legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
  • BSN nummer
  • Uw zorgverzekeringspas
  • Eventueel verwijzing huisarts/ander ziekenhuis


Nadat uw gegevens zijn vastgelegd, worden deze doorgegeven aan de triage-verpleegkundige. De triage-verpleegkundige is een gediplomeerd spoedeisende hulp verpleegkundige. Deze verpleegkundige bepaalt aan de hand van uw klachten de ernst van uw situatie, ook wel triage genoemd.


Daarna wordt u naar een behandelkamer gebracht voor verder onderzoek en behandeling of u wordt verzocht om in de wachtkamer plaats te nemen. Het kan zijn dat patiënten die na u zijn binnengekomen urgenter zijn en daarom eerder worden geholpen. Ook kinderen proberen wij eerder te helpen.

De wachttijd wordt, naast de urgentie van uw klacht, ook door andere factoren beïnvloed zoals:

  • De drukte op de spoedeisende hulp.
  • De beschikbaarheid van de arts van het betrokken specialisme.
  • Er werken meerdere specialisten naast elkaar, dus soms komt het voor dat een patiënt die na u binnen komt eerder geholpen wordt.
  • De beschikbaarheid van de behandelruimte die voor uw behandeling nodig is.
  • Het wegroepen van de arts in verband met een spoedgeval op de spoedeisende hulp of een andere zorgeenheid binnen het ziekenhuis.


Als uw klachten gedurende uw verblijf op de SEH erger worden, vertel dit dan direct aan een arts of een verpleegkundige. Ook voor andere vragen kunt u altijd terecht bij één van de verpleegkundigen.

Hoofdbehandelaar op SEH
De triage-verpleegkundige vertelt u ook welke arts uw hoofdbehandelaar wordt.  De hoofdbehandelaar is de arts die tijdens uw behandeling volledig op de hoogte is van uw ziektebeeld en uw ziektebeloop en daarin de regie heeft. De hoofdbehandelaar is uw aanspreekpunt. Naast de hoofdbehandelaar kunt u te maken krijgen met collega-specialisten en arts-assistenten. Zij onderzoeken, behandelen en koppelen hun bevindingen terug naar de hoofdbehandelaar die uw aanspreekpunt blijft.

U bent aan de beurt
Wanneer u in de wachtruimte zit wordt u door een spoedeisende hulp verpleegkundige opgehaald en begeleid naar een behandelkamer. Deze verpleegkundige informeert u over het verdere verloop van de behandeling en start zo nodig de onderzoeken, zoals het afnemen van bloed en het maken van een hartfilmpje(ECG) en andere mogelijke onderzoeken. De SEH verpleegkundige is voor u het aanspreekpunt gedurende uw verblijf op de spoedeisende hulp. Door drukte op de spoedeisende hulp, kan het zijn dat de voor u verantwoordelijk verpleegkundige ergens anders aanwezig moet zijn. Hij/zij zal de zorg dan overdragen aan een collega.

Nadat de spoedeisende hulp verpleegkundige u heeft gezien zal de arts zo snel mogelijk met de behandeling starten. Deze arts zal de verdere behandeling en eventueel nog uit te voeren onderzoeken met u bespreken. Soms is het wenselijk dat een andere arts u ook beoordeelt. Dit kan uw verblijf op de spoedeisende hulp verlengen.

Uitslagen van onderzoeken
Houdt u er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat u de uitslag ontvangt nadat u een onderzoek heeft ondergaan. Het duurt bijvoorbeeld gemiddeld ruim een uur voordat bloeduitslagen bekend zijn. Tevens kunnen er wachttijden zijn voor aanvullende onderzoeken, zoals een röntgenfoto, een echografisch onderzoek of het maken van een CT-scan. De wachttijden voor het uitvoeren van onderzoeken is vaak afhankelijk van de reeds aanwezige patiënten en de patiënten die direct acute zorg nodig hebben.

Afhankelijk van de uitslagen van het onderzoek wordt een behandeling ingezet.

Contact

Telefoonnummer:
020 – 566 2222

Huisartsenpost:
088 - 003 0600

Faxnummer:
020 - 566 9191

Postadres:
Postbus 22660,
1100 DD
Amsterdam