Syncope Unit

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de Syncope Unit van het AMC, in de wandeling de ‘flauwvalpoli’. Op deze polikliniek onderzoeken cardiologen (hartspecialisten) bij patiënten de oorzaak van onbegrepen wegrakingen en flauwvallen.

Wat u bij ons kunt verwachten
Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van de behandeling verwachten?

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.


Contact

Telefoonnummer: 
020 - 566 3794

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

Faxnummer:
020 - 691 4940

Schriftelijke correspondentie:
Syncope Unit/Flauwvalpoli
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam