Cardiologie

Meedoen

Als patiënt in het AMC kunt u soms gevraagd worden mee te werken aan lopend wetenschappelijk onderzoek. Zonder onderzoek is het niet mogelijk nieuwe medicijnen te ontwikkelen en de bestaande kennis uit te breiden. Altijd geldt dat u vooraf mondeling en schriftelijk uitvoerig wordt geïnformeerd en u geheel vrij bent om te beslissen of u wel of niet mee doet. Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig.

Hieronder vindt u een overzicht van onderzoeken van onze afdeling.

Taste-AF

Naam van het onderzoek:
TASTE-AF

Start van het onderzoek:
16-10-2012

Korte omschrijving:
Monosodiumglutatamaat (MSG, E621 of Ve-Tsin) is een smaakversterker die mogelijk boezemfibrilleren kan veroorzaken. In dit onderzoek willen wij de relatie tussen de inname van de smaakversterker monosodiumglutamaat en het ontstaan van boezemfibrilleren onderzoeken.

Wat is het doel van het onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is om de relatie te onderzoeken door middel van een placebo gecontroleerde studie tussen het gebruik van monosodiumglutamaat (MSG, E621, Ve-Tsin) en het optreden van boezemfibrilleren.

Wie kan meedoen?
Patiënten, tussen de 18 en 80 jaar, met kortdurend, in aanvallen optredend boezemfibrilleren die hebben ontdekt dat hun klachten van boezemfibrilleren mogelijk worden uitgelokt door inname van de smaakversterker monosodiumglutamaat kunnen meedoen aan dit onderzoek.

Wat houdt meedoen in?
In dit onderzoek worden patiënten driemaal kortdurend opgenomen op de afdeling cardiologie met een interval van een week. Tijdens elke opname zal de patient in de ochtend (8.00u) worden opgenomen en een placebo of monosodiumglutamaat (MSG, E621, Ve‐Tsin) krijgen in de vorm van een capsule. Na twee uur mag de patient het ziekenhuis verlaten met een Holter‐kastje om het hartritme gedurende 24 uur te controleren. Op de eerste opnamedag zal ook een buisje bloed afgenomen worden.

Duur en (eventuele) vergoeding:
Het onderzoek bestaat uit drie korte opnames van ieder twee uur. Daarnaast wordt de patiënt gevraagd acht uur voorafgaand aan elke opname nuchter te blijven en krijgt de patiënt gedurende 24-uur na de opname een Holter-kastje om. Tussen de opnames zitten zeven dagen.

De patiënt ontvangt geen financiële vergoeding voor deelname aan het TASTE-AF onderzoek.

Meer informatie en aanmelden
Contactgegevens:
Drs. W.R. Berger, arts-onderzoeker, tel. 020-5661409, e-mail: w.r.berger@amc.uva.nl, Dr. J.R. de Groot, cardioloog, tel. 020-5669111 Dr. E.K. Arkenbout, onafhankelijk arts, tel. 020-5664503.

Praetorian

Naam van het onderzoek:
PRAETORIAN

Start van het onderzoek:
03-03-2011

Korte omschrijving:
Een ICD is een klein apparaatje (vergelijkbaar met een pacemaker) dat onder huid bovenin de linkerborst wordt geïmplanteerd. Via geleidingsdraden naar het hart wordt het hartritme geregistreerd en eventueel een schok afgegeven. Deze geleidingsdraden lopen via een bloedvat naar het hart en zijn hier vastgemaakt. Omdat de geleidingdraden door een bloedvat lopen, wordt de ICD ook wel een transveneuze ICD (= door een bloedvat) genoemd.

In 2010 is een nieuwe ICD op de markt gekomen, de zogenaamde subcutane ICD. De subcutane ICD wordt onder de huid in onderin de linkerborst geïmplanteerd. De geleidingsdraden van deze ICD liggen onder de huid, in plaats van in een bloedvat (subcutaan betekent onder de huid gelegen). Problemen die gepaard kunnen gaan met het plaatsen van een geleidingsdraad in een bloedvat (zoals een bloeding, een klaplong of zelfs een gaatje in het hart) kunnen hiermee voorkomen worden. Maar dit is (nog) niet bewezen.

Met dit onderzoek willen we uitvinden welke ICD het meeste voordeel voor u als patiënt geeft.

Wat is het doel van het onderzoek?
Het doel van het onderzoek is te bepalen of de subcutane ICD evenveel of eventueel minder complicaties heeft dan de standaardbehandeling (de transveneuze ICD).

Wie kan meedoen?
Patiënten (18 jaar ouder) die behandeld gaan worden met een ICD, en die voor zowel een transveneuze als subcutane ICD in aanmerking komen.

Wat houdt meedoen in?
Als U instemt mee te doen aan dit onderzoek, zal door loting bepaald worden of u behandeld wordt met een transveneuze ICD of subcutane ICD. U hebt evenveel kans op beide behandelingsmethoden. De behandeling voor en na implantatie van een transveneuze ICD is hetzelfde voor een subcutane ICD.

Voor dit onderzoek zullen wij naast de standaardbehandeling met de standaard controles u op een aantal momenten extra vragen stellen over uw kwaliteit van leven. Daarnaast zullen wij uw gegevens opslaan.

Duur en (eventuele) vergoeding:
De onderzoeksperiode is gemiddeld 4 jaar. Met het tekenen van de toestemmingsverklaring geeft u ook aan dat wij u na deze onderzoeksperiode mogen benaderen voor verdere follow-up. Deelname aan dit onderzoek zal geen extra kosten of financiële tegemoetkoming voor u met zich meebrengen.

Meer informatie
Contactgegevens:
arts-onderzoeker: L.R.A. Olde Nordkamp, telefoon: 020-566 7731 l.r.oldenordkamp@amc.uva.nl

hoofdonderzoeker: R.E. Knops, cardioloog; Telefoon: 020-566 3105 r.e.knops@amc.uva.nl

Onafhankelijk arts R. Cocchieri, cardiothoracaal chirurg; Telefoon 020-566 6005.