Endocrinologie en metabolisme

Meedoen

Als patiënt in het AMC kunt u soms gevraagd worden mee te werken aan lopend wetenschappelijk onderzoek. Zonder onderzoek is het niet mogelijk nieuwe medicijnen te ontwikkelen en de bestaande kennis uit te breiden. Altijd geldt dat u vooraf mondeling en schriftelijk uitvoerig wordt geïnformeerd en u geheel vrij bent om te beslissen of u wel of niet mee doet. Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig.

Hieronder vindt u een overzicht van onderzoeken van onze afdeling.

GALANT studie: het effect van lanreotide op niet-functionerende hypofyse macroadenomen

Start: 01-08-2015

Naam van het onderzoek: GALANT studie

Korte omschrijving:
De hypofyse is een klein orgaan dat vlak onder de hersenen hangt, achter de neusbrug. De hypofyse heeft een centrale rol in de hormoonhuishouding van het lichaam. Een hypofyse adenoom is een goedaardige tumor van de hypofyse. Is deze groter dan 1 centimeter dan heet het een macroadenoom. Een "niet-functionerend" adenoom produceert zelf geen hormonen. Door groei kan het echter de hypofyse verdrukken en daardoor de hormoonhuishouding verstoren wat veel klachten geeft. Als het adenoom op de oogzenuw drukt is een operatie noodzakelijk. Helaas groeit het adenoom vaak terug. Op dit moment is behandeling met een medicijn nog niet mogelijk. De Endocrinologie afdelingen van het AMC en het VU Medisch Centrum (VUmc) zijn samen de GALANT studie gestart om de werkzaamheid van het medicijn lanreotide bij patiënten met een niet-functionerend hypofyse macroadenoom te onderzoeken. Wij hopen dat door dit medicijn het adenoom langzamer groeit of zelfs slinkt. Lanreotide is al op de markt voor de behandeling van andere soorten hypofyse adenomen.

Ons doel is:
Het effect onderzoeken van het medicijn lanreotide op de grootte van niet-functionerende hypofyse macroadenomen.

Wie kan meedoen?
Wij zoeken patiënten boven de 18 jaar die gecontroleerd worden vanwege een niet-functionerend hypofyse adenoom. Ook als u eerder al geopereerd bent is deelname mogelijk. Als u eerder bestraling heeft gehad op de hypofyse of het hoofd kunt u niet meedoen.

Wat houdt meedoen in?
Als u interesse heeft zullen we eerst kijken of meedoen mogelijk is. De MRI-scan van de hersenen wordt als dat nodig is herhaald om te zien of het adenoom groter is dan 1 centimeter. Ook wordt er in het AMC een speciale PET/CT scan gemaakt. Deze scan laat zien of het adenoom gevoelig kan zijn voor lanreotide. Alleen als deze scan positief is gaat het onderzoek door. Dit bestaat hierna uit 18 injecties van het medicijn lanreotide of placebo, elke maand één injectie. Een loting bepaalt of u lanreotide krijgt of placebo. De injecties worden in principe in het AMC gegeven, maar toediening thuis door verpleegkundigen van Eurocept Homecare is ook mogelijk. Halverwege en aan het eind van het onderzoek krijgt u weer een controle MRI-scan. Zo kunnen we de grootte van het adenoom controleren. Uw reguliere behandeling gaat hiernaast gewoon door.

Duur
De studie duurt anderhalf jaar per patiënt. Afhankelijk van waar de injecties plaatsvinden (AMC of thuis) zijn er minimaal 4 en maximaal 20 studiebezoeken.


Vergoeding
Voor de reiskosten die u maakt in het kader van dit onderzoek ontvangt u een vergoeding.

Meer informatie en aanmelden
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de arts-onderzoeker of de onafhankelijke arts. Ook kunt u met uw eigen internist-endocrinoloog bespreken of meedoen mogelijk is.

Arts-onderzoeker en projectleider:
T.M. Boertien, telefoon 020-5660034, e-mail t.m.boertien@amc.uva.nl

Onafhankelijke arts:
M.R. Soeters, internist-endocrinoloog, telefoon 020-5666071, e-mail m.r.soeters@amc.uva.nl

INSTANT studie: "De rol van de darmflora op eetlust en stofwisseling"

Start: december 2016

Bij dit onderzoek kijken we naar de rol die de darmflora speelt op de eetlust en stofwisseling bij vrouwen met anorexia nervosa.

Doel

Het doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in de rol van de darmbacteriën op de eetlust, het gewicht en psychische klachten bij vrouwen met anorexia nervosa.

Om hier duidelijkheid in te krijgen kijken we of:

  1. de eetlust en stofwisseling bij patiënten verbetert na toediening van de darmflora van vrouwen zonder anorexia nervosa;
  2. de serotonine spiegels en de stemming, en of hier veranderingen in optreden na toediening van de darmflora

Wie kan meedoen?

Wij zoeken vrouwen met anorexia nervosa vanaf 18 jaar en met een BMI < 17.

Wat houdt meedoen in?

Voor dit onderzoek vragen we u gedurende een periode van 3 maanden op 4 momenten naar het AMC te komen. Tijdens deze bezoeken zult u bloedonderzoek, een functionele MRI (fMRI) scan van het brein, en stofwisselingsonderzoeken ondergaan. Voor verdere informatie over de opzet van de studie kunt u doorklikken naar de website of contact opnemen met de onderzoekers.

Duur

Ongeveer 17 uur, verspreid over 4 dagen.

Vergoeding

250 euro en eventuele reiskosten.

Meer informatie en aanmelden

Mevr. N.C. de Clercq
n.c.declercq@amc.nl
Telefoonnummer: 020 - 566 2377

Zie ook de website van de INSTANT studie.

Effect van MCT inname in gezonde proefpersonen (pilot)

Start

November 2017

Doel

Uitzoeken hoe MCT-vet precies door het lichaam wordt opgenomen, verbrand en opgeslagen.

Wat is MCT?

MCT staat voor medium-chain triglyceriden oftewel ‘middellange-keten’ vet. Dit is anders dan de vetten die in onze voeding voorkomen. MCT-vet bestaat namelijk uit vetzuren die korter zijn dan de vetzuren uit ‘gewone’ vetten, die ook wel ‘long-chain of ’lange-keten’ LCT vet worden genoemd.

Long Chain Triglyceriden (LCT)
Long Chain Triglyceriden (LCT)
Medium Chain Triglyceriden (MCT)
Medium Chain Triglyceriden (MCT)

MCT-vet komt een heel klein beetje in normale voeding voor, maar wordt in hoge dosering al jaren als dieetproduct voorgeschreven bij verschillende ziekten, zoals bij bepaalde vormen van epilepsie en bij sommige erfelijke stofwisselingsziekten.

Waarom dit onderzoek?

Om patiënten met een erfelijke stofwisselingsziekte van de vetverbranding beter te kunnen adviseren over hun dieet. Zij gebruiken nu vaak een dieet met MCT omdat ze de ‘gewone’ vetten uit de voeding niet goed kunnen afbreken. Er zijn echter aanwijzingen dat het lichaam MCT-vet onder bepaalde omstandigheden weer verlengt tot ‘gewone’ vetten. Of dit echt zo is en onder welke omstandigheden, willen we graag eerst uitzoeken in gezonde proefpersonen.

Waarom een pilot?

Omdat dit een nieuwe testopzet is, willen we zeker weten dat we alles in voldoende mate kunnen meten om onze onderzoeksvraag te beantwoorden. Daarom testen we eerst één proefpersoon onder één omstandigheid (vasten) en passen zo nodig de testopzet aan. Uiteindelijk willen wij het onderzoek met 6 gezonde mannen doen.

Wie kan meedoen aan de pilot?

Eén gezonde volwassen man met een gezond BMI (18-25 kg/m2) zonder verhoging van triglyceriden in het bloed.

Wat houdt meedoen aan de pilot in?

  • een keuring met lichamelijk onderzoek;
  • een vastentest van maximaal 36 uur met 10 bloedafnames. U wordt hiervoor niet opgenomen en kunt tussen de bloedafnames uw eigen tijd indelen;
  • een test van 12 uur waarbij u MCT gelabeld met stabiele isotopen toegediend krijgt over een neusmaagsonde. Ook wordt er via een infuus bloed afgenomen en moet u een aantal keer in een buis blazen;
  • eenmalige bloedafname één dag na de MCT-test. Duur: 1 x 36 + 1 x 12 uur.

Vergoeding

€250,- (€100 voor vastentest en €150 voor MCT-test + extra bloedafname).

Wat gebeurt er na de pilot?

U kunt zelf aangeven of u ook uitgenodigd wil worden voor het vervolgonderzoek.

Meer informatie en aanmelden

U kunt mailen naar j.c.bleeker@amc.nl