Geriatrie/ Ouderengeneeskunde

Als patiënt in het AMC kunt u soms gevraagd worden mee te werken aan lopend wetenschappelijk onderzoek. Zonder onderzoek is het niet mogelijk nieuwe medicijnen te ontwikkelen en de bestaande kennis uit te breiden. Altijd geldt dat u vooraf mondeling en schriftelijk uitvoerig wordt geïnformeerd. U bent geheel vrij om te beslissen of u wel of niet deelneemt.

Hieronder vindt u een overzicht van onderzoeken van onze afdeling.

Parelsnoer Initiatief:
Opzetten van een databank, waarin van patiënten met cognitieve problemen, klinische en biomedische gegevens (bloed, MRI en indien mogelijk liquor) worden opgeslagen.

Symbolstudie:

Een non-verbale geheugentest voor ouderen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn.

Transmurale zorgbrug:
Een nazorgtraject voor ouderen die ontslagen zijn uit ziekenhuis na een acute opname.

F.I.T. (Functiebehoud in Transitie):
Vroegsignalering, behandeling en nazorg van kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk.

MAPLE:
Onderzoek naar de werking van de stof melatonine op het voorkomen van een delier bij ouderen met een heupfractuur.

CAREFALL:
Analyse van een val nadat u op de spoedeisende hulp bent geweest na die val met als doel een volgende val te voorkomen.

DEFENCE:
www.defencestudy.nl/

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 2694

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Geriatrie
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam