Hiv/Aids

Meedoen

Als patiënt in het AMC kunt u soms gevraagd worden mee te werken aan lopend wetenschappelijk onderzoek. Zonder onderzoek is het niet mogelijk nieuwe medicijnen te ontwikkelen en de bestaande kennis uit te breiden. Altijd geldt dat u vooraf mondeling en schriftelijk uitvoerig wordt geïnformeerd en u geheel vrij bent om te beslissen of u wel of niet mee doet. Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig.

AgeIV

Dit onderzoek is bedoeld voor HIV-patiënten van 45 jaar en ouder. In het onderzoek wordt gekeken of bij HIV-patiënten vroegtijdige veroudering optreedt en aan welke oorzaken dat eventueel toe te schrijven is.

AMC studie i.s.m. GGD Amsterdam

Partner

Bij dit onderzoek wordt de overdrachtkans van het HIV-virus bestudeerd bij sekspartners, waarvan de één HIV-positief is en de ander HIV-negatief, én die (af en toe) seks hebben zonder condoom.

Europese Studie

VACCAIN-T studie (HPV-vaccinatie als behandeling voor AIN)

Bij de VACCAIN-T studie wordt onderzoek gedaan naar de behandeling van voorstadia van anuskanker (AIN) wanneer eerdere behandeling niet succesvol was of de AIN plekjes terug zijn gekomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij mannen die seks hebben met mannen en HIV-positief zijn.

Voorstadia van anuskanker worden veroorzaakt door het Humaan Papilloma Virus (HPV).
Er zijn wel 100 verschillende types, maar het vaakst wordt AIN veroorzaakt door de HPV types 16 en 18.

In deze studie wordt vaccinatie tegen HPV type 16 onderzocht als behandeling voor de AIN. (therapeutische vaccinatie) Er worden verschillende doseringen van het vaccin onderzocht en er wordt bekeken welke dosering optimaal werkt.

Meer informatie is te verkrijgen via de onderzoeksarts, mw. Drs. K.C.M. Gosens.
k.c.gosens@amc.uva.nl

REACT studie

Eind 2016 zal in het Academisch Medisch Centrum een nieuwe wereldwijd fase 3 onderzoek van start gaan voor patiënten die geïnfecteerd zijn met een acute hepatitis C infectie.

Patiënten die voldoen aan de toelatingscriteria zullen behandeld worden met een eenmaal daagse behandeling met sofosbuvir/velpatasvir tabletten. Door loting zal  bepaald worden  of deze behandeling 6 of 12 weken zal duren.

Het doel van deze studie is om aan te tonen dat 6 weken behandeling voor een acute hepatitis C infectie net zo goed is als 12 weken behandeling.

Meedoen of meer weten?

U kunt contact opnemen met de polikliniek Leverresearch van het AMC ziekenhuis in Amsterdam.
Via mail: leverresearch@amc.nl of via telefoonnummer  020-566 8468. U kunt eventueel een bericht inspreken op de voicemail.

VACCAIN-P studie (HPV-vaccinatie ter voorkoming van AIN recidieven)

Bij de VACCAIN-P studie wordt onderzoek gedaan naar vaccinatie tegen het Humaan Papilloma Virus (HPV) om de terugkeer van voorstadia van anuskanker (AIN) te voorkómen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij mannen die seks hebben met mannen en HIV-positief zijn.

Voorstadia van anuskanker worden veroorzaakt door het Humaan Papilloma Virus (HPV).
Er zijn wel 100 verschillende types, maar het vaakst wordt AIN veroorzaakt door de HPV types 16 en 18.

Helaas is er bij 50% van de succesvol behandelde patiënten na 1 jaar opnieuw sprake van AIN. In deze studie onderzoeken wij het effect van de HPV-vaccinatie Gardasil ®, werkzaam tegen HPV type 6, 11, 16 en 18, om deze terugkeer te voorkómen. (profylactische vaccinatie)
Meer informatie is te verkrijgen via de onderzoeksarts, mw. Drs. K.C.M. Gosens. k.c.gosens@amc.uva.nl