Hyperbare Geneeskunde

Als patiënt in het AMC kunt u soms gevraagd worden mee te werken aan lopend wetenschappelijk onderzoek. Zonder onderzoek is het niet mogelijk nieuwe medicijnen te ontwikkelen en de bestaande kennis uit te breiden. Altijd geldt dat u vooraf mondeling en schriftelijk uitvoerig wordt geïnformeerd en u geheel vrij bent om te beslissen of u wel of niet mee doet. Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig.

Hieronder vindt u een overzicht van onderzoeken van onze afdeling.

Klik op onderstaande titels voor meer informatie

U kunt meer informatie krijgen over de onderzoeken waar u aan mee kunt doen, door te klikken op de titel.

Damocles

De DAMOCLES-trial is een multicenter gerandomiseerde studie naar de (kosten-) effectiviteit van hyperbare zuurstoftherapie bij patiënten met diabetische wonden en een verminderde bloedvoorziening van de benen. Deze patiënten worden door middel van loting ingedeeld in twee groepen. De ene groep krijgt de reguliere behandeling, terwijl de andere groep ook hyperbare zuurstoftherapie krijgt. Op die manier kan onderzocht worden of hyperbare zuurstoftherapie een positief effect heeft op de genezing van wonden.

Circa 35 ziekenhuizen participeren in het onderzoek. Deelnemers worden behandeld in één van de tien hyperbare zuurstofcentra in Nederland of in de hyperbare kamer te Antwerpen. Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, en wordt gefinancierd door ZonMw.

Meer informatie over de Damocles-trial kunt u vinden op www.damocles-trial.nl.

Patient Reported Efficacy of Hyperbaric Oxygen Therapy in Patients with Radiotherapy Induced Hemorrhagic Cystitis

De werkzaamheid van Hyperbare Zuurstof Therapie bij Radiatie-Cystitis

Na bestraling van een tumor in de bekken-regio kan de blaaswand beschadigd raken, wat kan leiden tot bloed en bloedstolsels bij de urine (hematurie). Hyperbare zuurstoftherapie is hier een goede behandeling voor. Het is nog niet duidelijk hoe goed deze therapie werkt ten op zichte van andere behandelingen, en bij welke patiëntengroepen deze therapie het beste werkt.

Doel

Onderzoeken welke patiënten het beste effect behalen met de hyperbare zuurstoftherapie.

Wie kan mee doen?

Alle patiënten die in de hyperbare zuurstoftank behandeld gaan worden voor klachten van bloedplassen na bestraling in de bekken-regio zullen door ons benaderd worden.

Wat houdt meedoen in?

We vragen u 3x een vragenlijst in te vullen: als u begint met de zuurstoftherapie, na de laatste behandeling van de zuurstoftherapie en ongeveer een jaar later. In de vragenlijst staan een aantal onderdelen: algemene informatie over uw gezondheid en levensstijl, de klachten waarvoor u behandeld wordt en de behandelingen die u hiervoor ondergaan hebt. De behandeling in de hyperbare zuurstoftank zal volgens protocol plaatsvinden.

Patient reported outcome of hyperbaric oxygen therapy for late radiation injury of the breast

Informatie volgt; eventueel kunt u bij uw behandelend arts of specialist laten informeren.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 4500

Faxnummer:
020 - 566 9421

E-mail:
hbo@amc.uva.nl

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

Schriftelijke correspondentie:
Hyperbare geneeskunde
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam