Interne geneeskunde

Meedoen aan onderzoek

Als patiënt in het AMC kan u soms gevraagd worden mee te werken aan lopend wetenschappelijk onderzoek. Zonder onderzoek is het niet mogelijk nieuwe medicijnen te ontwikkelen en de bestaande kennis uit te breiden. Altijd geldt dat u vooraf mondeling en schriftelijk uitvoerig wordt geïnformeerd en u geheel vrij bent om te beslissen of u wel of niet mee doet. Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig.

Hieronder vindt u een overzicht van onderzoeken van dit specialisme.

Dopamine en insulinegevoeligheid

Start: 01-06-2015

Naam onderzoek: Dopamine en insulinegevoeligheid

Bij dit onderzoek bekijken we het effect van bromocriptine (soort dopamine) op insulinegevoeligheid

Ons doel is:
We onderzoeken het effect van dopamine op insulinegevoeligheid. Hierbij meten we of er verschil in effect bestaat tussen:
- mensen met een fors postuur en mensen met normaal gewicht
- gebruik van dopamine in de avond en in de ochtend

Wie kan meedoen?
We zoeken gezonde, blanke mannen zonder dagelijks medicijngebruik of drugsgebuik van 18 t/m 35 jaar oud met een slank (BMI 19-23) of fors postuur (BMI > de 27). BMI = gewicht / (lengte x lengte).

Wat houdt meedoen in?
Voor dit onderzoek vragen we u 2 keer 2 weken het medicijn bromocriptine te gebruiken, een medicijn dat al lang op de markt is. Vooraf en achteraf (in totaal 4x) wordt in het AMC uw energieverbruik gemeten en wordt een suikerbelastingtest verricht. Drie dagen voor ieder bezoek houdt u een dieetdagboek bij.

Duur
14 uur.

Vergoeding
180 euro en eventuele reiskosten.

Meer informatie en aanmelden:
L. Bahler MD
l.bahler@amc.nl
Telefoonnummer: 020 - 566 5981

Risicofactoren en preventie van dementie

Heeft uw vader en/of moeder dementie (gehad)? Doe dan mee met de iVitality-POP studie.

Naar verwachting zal het aantal mensen met dementie in de komende jaren verdubbelen. Onderzoek naar hoe we dementie kunnen voorkomen wordt beperkt doordat we grote aantallen deelnemers en een lange vervolgtijd nodig hebben. De “iVitality Proof-of-Principle (POP) studie is een onderzoek waarbij gezondheid en thuisgedrag wordt gemeten met behulp van mobiele telefoons, internet en gezondheidssensoren bij kinderen van mensen met dementie. Zo willen we onderzoeken of deze moderne technologie gebruikt zou kunnen worden voor een grootschalig onderzoek naar dementie. Daarnaast krijgen wij meer inzicht in risicofactoren voor dementie.

Wie zoeken we?

U kunt meedoen als u zich in de volgende punten erkent:

  • U bent ouder dan 50 jaar
  • Uw vader en/of moeder heeft dementie of had dementie of het moment dat hij/zij is overleden
  • U bent in het bezit van een mobiele telefoon met internet
  • U bent in het bezit van een computer en een e-mailadres, en kunt hiermee omgaan
  • U bent bereid om één dagdeel naar het AMC of LUMC te komen

Wat houdt meedoen in?
U wordt gevraagd gedurende zes maanden regelmatig uw bloeddruk te meten via een applicatie op uw mobiele telefoon. U krijgt hiervoor een bloeddrukmeter in bruikleen. Hiernaast vragen wij u om een aantal geheugen- en leertestjes te maken en om een aantal vragenlijsten in te vullen.

Meer informatie en aanmelden
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Neem dan contact op via studiearts.ivitality@gmail.com. Of kijk op onze website www.ivitality.nl
Deze studie wordt uitgevoerd in samenwerking met het Institute for Evidence-Based Medicine in Old Age (IEMO) en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC).

Effect van dieet op suikerstofwisseling en verzadigingssyteem

Start: 01-10-2014

Naam onderzoek: TIME studie

Overgewicht is een groeiend probleem en dit brengt veel risico’s met zich mee voor de gezondheid zoals het krijgen van suikerziekte. Afvallen is voor veel mensen moeilijk en mensen met overgewicht hebben vaak veel verschillende diëten geprobeerd. Een van de problemen is dat mensen nadat ze zijn afgevallen snel weer in gewicht toenemen, het zogenaamde jojo effect. Dit komt onder andere doordat diëten invloed heeft op de honger en verzadigingssignalen in de hersenen en deze onderlinge balans verstoort.

Onderzoek heeft laten zien dat het tijdstip van eten invloed heeft op deze signalen in de hersenen en hierdoor het succes van een dieet kan beïnvloeden. Het is dus niet alleen belangrijk wat men eet, maar ook wanneer men eet. In onze huidige maatschappij wordt het tijdstip van eten steeds vaker verstoord doordat we op onregelmatige tijden eten en meer zijn gaan snacken na het avondeten.

Ons doel is:
Met deze studie willen we gaan onderzoeken of tijdens een dieet het eten van de hoofdmaaltijd in de ochtend de suikerstofwisseling en het verzadigingssysteem in de hersenen meer verbetert in vergelijking met het eten van de hoofdmaaltijd in de avond.

Wie kan meedoen?
Mannen > 50 jaar met metabool syndroom. Het metabool syndroom is een combinatie van vier veel voorkomende aandoeningen: hoge bloeddruk; verhoogd cholesterol; verhoogde bloedsuikerwaarden; en obesitas/overgewicht.

Wat houdt meedoen in?
Proefpersonen volgen een dieet voor 4 weken waarbij ze de hoofdmaaltijd in de ochtend of in de avond eten. Voor en na het dieet worden verschillende onderzoeken gedaan. Zo willen we het effect van het dieet op de suikerstofwisseling meten. Verder willen we het effect van het dieet meten op het verzadigingssysteem in de hersenen. Hiervoor worden er 2 verschillende scans van de hersenen gemaakt.

Duur
5 weken.

Vergoeding
500 euro.

Meer informatie en aanmelden:
R. Versteeg, arts-onderzoeker
r.i.versteeg@amc.nl
Telefoonnummer: 020 - 566 3507

Onderzoek INSPIRE

Naam van onderzoek:
INSPIRE studie

Nummer van het onderzoek:

NL nummer: NL 60669.018.17.

Start van het onderzoek:
7-8-2017

Onder welke afdeling/specialisme valt het onderzoek:
Maag-, Darm-, Leverziekten en Interne geneeskunde

Korte omschrijving:
In de functie van het slijmvlies (mucosa) van de twaalfvingerige darm (duodenum) treden veranderingen op bij diabetes type 2. Recent is een nieuwe techniek ontwikkeld om dit veranderde slijmvlies te verwijderen door verhitting (ablatie). Deze endoscopische procedure wordt de DMR behandeling genoemd. Na deze procedure groeit nieuw slijmvlies terug. De eerste onderzoeken tonen aan dat de DMR procedure veilig is. Bij mensen met diabetes type 2 die alleen nog tabletten slikten, daalden het HbA1c (gemiddelde bloedsuiker) en de nuchtere bloedsuiker en vielen zijn zo’n 3 kg af. Nu onderzoeken we de DMR procedure bij diabetes type 2 patiënten die insuline gebruiken. Na de DMR procedure wordt in plaats van insuline liraglutide gestart (merknaam Victoza). Dit middel is al geregistreerd voor de behandeling van diabetes type 2 en kan door mensen zelf worden geïnjecteerd in de huid. Daarnaast worden patiënten begeleidt om de leefstijl zo goed mogelijk te verbeteren.

Het doel van deze studie is onderzoeken of de combinatiebehandeling van de DMR procedure, liraglutide en leefstijlverbetering , werkzaam is bij patiënten die eerder insuline gebruikten en of zij met insuline kunnen stoppen.

Welke patiënten of vrijwilligers kunnen meedoen? Aan welke voorwaarden moeten ze voldoen?

Voor de INSPIRE studie zoeken wij de volgende personen:
- Mensen 28 - 75 jaar met diabetes type 2
- BMI 24 - 40
- Gebruik van 1x daags langwerkend insuline (en niet meerdere keren per dag)
- HbA1c (langdurige bloedsuiker) maximaal 64 mmol/mol (8.0 %)

Doel van het onderzoek:
Het doel van het onderzoek is om patiënten laten stoppen met insuline waarbij de behandeling van diabetes type 2 wordt vervangen door de nieuwe combinatiebehandeling onder voorwaarde dat de bloedsuiker acceptabel blijft.

Deze combinatiebehandeling bestaat uit de DMR-procedure, het medicijn liraglutide en verbetering van de leefstijl.

Wat wordt van de patiënt gevraagd te doen?
Bij het eerste bezoek vindt een uitgebreide screening plaats. Als blijkt dat patiënten voldoen aan de criteria voor het onderzoek worden daarna bij een uitgebreide onderzoeksdag in het AMC extra lichaamsmetingen verricht. Vervolgens wordt de DMR-procedure verricht. Deze procedure duurt 30 tot 60 minuten waarbij onder narcose een endoscoop (een flexibele zwarte slang met camera) via de mond ingebracht wordt tot bij de twaalfvingerige darm. Op deze plek wordt de DMR-procedure uitgevoerd. Na deze ingreep stoppen patiënten met insuline en volgen zij twee weken een dieet om het slijmvlies van de twaalfvingerige darm goed te laten herstellen. Na het dieet starten patiënten met liraglutide. Ook krijgen patiënten intensieve begeleiding van de diëtist en arts-onderzoeker om de leefstijl zo veel mogelijk te verbeteren. Na de DMR-procedure komen patiënten nog 4x terug in het AMC voor controle. Er wordt onder andere eenmalig een controle endoscopie uitgevoerd om het gebied van de twaalfvingerige darm te inspecteren en de uitgebreide onderzoeksdag met lichaamsmetingen wordt herhaald. Gedurende de studie blijven patiënten zelf hun bloedglucose controleren. Als blijkt dat de combinatiebehandeling niet voldoende werkzaam is zullen patiënten weer insuline moeten gaan gebruiken.

Duur en eventuele vergoeding:
De studie duurt 1 jaar waarbij patiënten in totaal 7 keer naar het AMC komen. Patiënten ontvangen een financiële vergoeding en een reiskostenvergoeding. Het medicijn liraglutide (Victoza) wordt door de studie betaald.

Contactgegevens voor meer informatie en aanmelden:
Bent u geïnteresseerd in deelname of heeft u vragen? Neem dan contact op met de arts-onderzoeker van het AMC: A.C.G. van Baar, email: diabetes-onderzoek@amc.nl, telefoon: 020-5661613.