Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Als pati├źnt in het AMC kan u soms gevraagd worden mee te werken aan lopend wetenschappelijk onderzoek. Zonder onderzoek is het niet mogelijk nieuwe medicijnen te ontwikkelen en de bestaande kennis uit te breiden. Altijd geldt dat u vooraf mondeling en schriftelijk uitvoerig wordt ge├»nformeerd en dat u geheel vrij bent om te beslissen of u wel of niet mee doet. Hieronder vindt u een overzicht van onderzoeken van de polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde.

Lopende onderzoeken
Speerpunten van de research liggen op het gebied van allergie en chronische bovenste luchtwegontstekingen, inclusief poliposis nasi, en op het terrein van audiologie en otologie. Momenteel worden er twee grote onderzoeken uitgevoerd: Pathologie van de bovenste lucht- en voedselweg (IMMU ODP13) en Gehoor en Evenwicht (ODP OV-5).

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 2888

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

Spoed:
Bel 020 - 566 9111 en vraag naar de dienstdoende arts.

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam