Kinderlongziekten & Allergie

Meedoen aan onderzoek

Als patiënt in het AMC kan uw kind soms gevraagd worden mee te werken aan lopend wetenschappelijk onderzoek. Zonder onderzoek is het niet mogelijk nieuwe medicijnen te ontwikkelen en de bestaande kennis uit te breiden. Altijd geldt dat u vooraf mondeling en schriftelijk uitvoerig wordt geïnformeerd en u geheel vrij bent om te beslissen of u wel of niet mee doet. Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig.

Hieronder vindt u een overzicht van onderzoeken van dit specialisme.

SAINT - Onderzoek naar jonge kinderen met eczeem

Start: 01-08-2012

Onderzoek naar de effectiviteit van een combinatie van prebiotische vezels (onverteerbare vezels met gunstig effect op de darmflora) en een probioticum (levende melkzuurbacteriën) bij jonge kinderen met eczeem.

Ons doel is:
Onderzoeken of deze combinatie in voeding de klachten bij kinderen met eczeem kan verminderen.

Wie kan meedoen?
Wij zijn op zoek naar kinderen met eczeem in de leeftijdscategorie van 0 t/m 10 maanden oud.

Wat houdt meedoen in?
Bij het eerste bezoek wordt gekeken of het jonge kind mee kan doen aan het onderzoek. Hiervoor wordt de huid goed bekeken en krijgt het eczeem volgens een scoringssysteem een cijfer.

Als het kind in aanmerking komt voor het onderzoek worden ouders gevraagd om 16 weken minimaal 500 ml per dag van de verstrekte zuigelingenvoeding te geven aan het kind. Door middel van loting worden er twee groepen gevormd. Allebei de groepen ontvangen een zuigelingenvoeding, bij de ene groep is de combinatie van prebiotica en een probioticum wel toegevoegd (studievoeding) en bij de andere groep niet (controlevoeding).

Duur en vergoeding
Het onderzoek duurt 16 weken en bestaat uit drie bezoeken aan het AMC ziekenhuis en drie telefonische afspraken.
Gemaakte reiskosten zullen worden vergoed.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie:
ga naar www.saintstudie.nl of stuur een email naar saint@amc.nl

Voor aanmelding:
Graag contact opnemen met arts-onderzoeker L. Hulshof.
of A.B. Sprikkelman, kinderlongarts
Afdeling Kinderlongziekten & Allergie EKZ-AMC
Telefoonnummer: 020- 566 8398