Longziekten

Meedoen

Als patiënt in het AMC kunt u soms gevraagd worden mee te werken aan lopend wetenschappelijk onderzoek. Zonder onderzoek is het niet mogelijk nieuwe medicijnen te ontwikkelen en de bestaande kennis uit te breiden. Altijd geldt dat u vooraf mondeling en schriftelijk uitvoerig wordt geïnformeerd en u geheel vrij bent om te beslissen of u wel of niet mee doet. Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig.

Hieronder vindt u een overzicht van onderzoeken van onze afdeling.

Voorspellen van astma-aanvallen (Biofluc-onderzoek)

Mensen met astma ervaren vaak dat astma symptomen over de tijd toenemen. Het is erg lastig om de kans op het ontstaan van een verergering van deze astma symptomen in de toekomst goed te voorspellen. De Biofluc studie heeft als primaire doel het volgen van verschillende processen die wijzen op veranderingen in astma-activiteit. Hierdoor hopen we in de toekomst in staat te zijn om beter en nauwkeuriger het verloop van astma te voorspellen.

Wie kan er meedoen?
Wij zoeken niet-rokende patiënten (van tussen de 18 en 50 jaar) met milde tot matige astma die de afgelopen weken géén onderhoudstherapie gebruikt hebben. Hieronder vallen onder andere inhalatiecorticosteroïden (bijvoorbeeld Flixotide, Alvesco en Seretide). Sommige medicatie mag u wel gebruiken. Wij kunnen u vertellen welke dit zijn.

Wat houdt meedoen in?
De studie begint met een screening waarbij wordt vastgesteld of u aan onze vooraf vastgestelde eisen voldoet. Als dat zo is, wordt u uitgenodigd voor een baseline-bezoek. Dit houdt in dat we kijken naar de status van uw astma aan het begin van de studie. Hierna zullen we u over de tijd volgen. We meten dan eventuele klachten, de longfunctie en stoffen in neusspoelsel, urine, uitademingslucht en in het bloed. Aan het eind van het onderzoek maken we u kortdurend verkouden met een veelvoorkomend, mild verkoudheidsvirus. Dit is bedoeld om een korte episode van meer klachten te induceren, net zoals dat ook spontaan gebeurt. Daarnaast vragen wij u om gedurende de hele studieperiode tweemaal daags thuis een longfunctietest te doen met een draagbaar apparaatje en éénmaal daags uw klachten bij te houden in een dagboek.

Duur en vergoeding
Bij deelname aan het onderzoek nodigen wij u binnen een tijdbestek van 13 weken in totaal 35 keer uit om naar het AMC te komen. Het zijn veel bezoeken, maar omdat het onderzoek zich juist richt op de wisselingen van ziektekenmerken over dagen en weken is dat onvermijdelijk. De eerste 10 weken vragen we u om op de maandag, woensdag en vrijdag naar het AMC te komen. De bezoeken zullen in de regel maximaal één uur duren. Bij het 24e bezoek vragen wij u een hele dag in het AMC te zijn. Voor volledige deelname aan het onderzoek ontvangt u een vergoeding van 1000 euro. Reiskosten worden vergoed (0,19€ / kilometer).

Contact
Voor meer informatie over deze studie of over deelname kunt u contact opnemen met Sem Cohen via biofluc@amc.nl of via onze Facebookpagina: facebook.com/biofluc

Gezocht voor een klinische studie: COPD patiënten

Patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD) kunnen door een verkoudheid snel meer last krijgen van hun COPD. Deze zogenaamde exacerbaties hebben een enorme impact op de kwaliteit van leven van patiënten. Wij hebben op basis van eerdere studies een mogelijke oorzaak gevonden die wij nu graag verder willen onderzoeken. Voor deze studie zijn wij op zoek naar COPD patiënten (tussen 40 en 65 jaar, thans niet-rokend, geen gebruik van inhalatiecorticosteroiden). De studie bestaat uit 8 bezoeken. Tijdens het onderzoek worden een aantal longfunctietesten gedaan, bloed afgenomen en 2 maal een bronchoscopie uitgevoerd. Tevens wordt u verkouden gemaakt. Voor deelname aan het onderzoek is een vergoeding beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Suzanne Bal, tel. 020-5665256, of
Claudia Hallmann, tel. 020-5666810 (rilco@amc.nl)

MATERIAL studie

Start van het onderzoek:
01-01-2013

Naam van het onderzoek:
MATERIAL studie

Korte omschrijving:
Op dit moment doen we op de afdeling Longziekten een onderzoek naar verkoudheid bij astmapatiënten. Hiervoor zoeken we mensen met allergische astma. Het onderzoek bestaat uit 8 bezoeken, waarbij verschillende longfunctietesten worden uitgevoerd.Voor de studie krijgt u eenmaal een infuus met het medicijn of placebo toegediend en krijgt u een lichte verkoudheid. Verder omvat de studie 2 bronchoscopiën.

Doel van het onderzoek:
Bij mensen met allergische astma leidt een verkoudheidsvirus naast neus- en keelklachten vaak tot een toename van astmaklachten (exacerbaties). Deze exacerbaties zijn deels te verklaren, doordat de allergische respons de ontsteking die optreedt bij een virale infectie verergert. Het precieze mechanisme is echter nog niet bekend.

Eosinofielen zijn cellen die een belangrijke rol spelen bij de ontsteking in de luchtwegen van astmapatiënten. Uit recente studies is gebleken dat door IL-5 te remmen met mepolizumab, het aantal eosinofielen in het bloed en de longen afneemt en dat dit kan leiden tot minder exacerbaties bij astmapatiënten met een eosinofiele ontsteking. Het doel van deze studie is om te onderzoeken hoe werkzaam mepolizumab is bij een verkoudheid bij astmapatiënten.

Welke patienten of vrijwilligers kunnen meedoen?
We zijn op zoek naar allergische astmapatiënten en mensen met een allergie die (af en toe) last hebben van benauwdheid, tussen de 18 - 50 jaar oud zijn en niet-roken.

Wat wordt er van de patient gevraagd te doen?:
Voor het onderzoek vragen we u 8 keer naar het AMC te komen, waarbij tijdens het eerste bezoek gekeken wordt of u geschikt bent. Bij een volgend bezoek krijgt u een infuus met het medicijn of placebo en worden er een aantal longfunctietesten uitgevoerd. Twee weken na de behandeling krijgt u via een neusspray het verkoudheidsvirus toegediend. Om te kunnen onderzoeken wat er in de longen gebeurt, zal u 2 maal een bronchoscopie moeten ondergaan, voor en een week na het verkoudheidsvirus.

Duur en (eventuele) vergoeding:
De studie bestaat uit een screeningsbezoek en 7 vervolg bezoeken. Na de screening worden de volgende 6 bezoeken binnen een periode van 1 maand ingepland en is er na 6 weken nog een nacontrole. Voor deelname is een vergoeding van 700 euro beschikbaar.

Contactgegevens voor meer informatie en aanmelden:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne Bal,
telefoon 020-5668043 of email s.m.bal@amc.nl

Verergering van astmaklachten tijdens verkoudheid

Verkoudheidsvirussen zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de tijdelijke verergeringen van astma (exacerbaties). In dit onderzoek worden de veranderingen van zowel de astmaklachten als de toestand in de luchtwegen onderzocht die vaak optreden tijdens een gewone verkoudheid. Het onderzoek heeft als doel om nieuwe manieren te vinden om deze tijdelijke verergeringen van astma te voorkómen en te behandelen.

Wie kan meedoen?

Wij zijn op zoek naar astmapatiënten die dagelijks een lage dosis inhalatiecorticosteroïden (ICS) gebruiken (bijvoorbeeld Flixotide, Alvesco, Pulmicort, Qvar, enz), tussen de 18 en 55 jaar oud zijn en niet roken.

Wat houdt meedoen in?

U komt eerst langs voor een uitgebreide screening. Als u geschikt bent voor deelname, zult u worden uitgenodigd voor een “baseline” bezoek en een week daarna verkouden worden gemaakt met een mild verkoudheidsvirus. U wordt gevraagd de verkoudheidsklachten in een dagboekje bij te houden en op de 3e, 6e en 14e dag van de verkoudheid weer naar het AMC te komen voor o.a. bloedafname en een neusspoeling. Naast deze procedures vragen wij u om zowel voor als tijdens de verkoudheid een keer sputum (slijm uit de longen) op te hoesten om ook te kunnen onderzoeken wat er in de longen verandert tijdens een verkoudheid..

Duur en vergoeding

Van screening tot laatste bezoek duurt het onderzoek ongeveer 5 tot 6 weken. De verkoudheid zelf zal pas in de laatste 2 weken hiervan plaatsvinden. De duur van de afzonderlijke bezoeken varieert van 45 minuten tot 2,5 uur (NB: na toediening van het virus zult u 4 uur in het AMC moeten blijven ter observatie). Voor deelname is een vergoeding van € 700,- beschikbaar. Daarnaast krijgt u uw reiskosten vergoed (€ 0,19 per km).

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne van de Pol via 020-5666789 of gebruik onderstaand formulier.

Bronchiale Thermoplastiek

Start van het onderzoek
April 2014

Naam van het onderzoek

Bronchiale Thermoplastiek in het kader van de TASMA studie:
Bronchiale Thermoplastiek voor Ernstig Astma: Meer Lucht door Hitte!
Hoe verwarming van de luchtwegen ernstig astma kan verbeteren.

Wat is Bronchiale Thermoplastiek?

 • Bronchiale Thermoplastiek is een minimaal invasieve bronchoscopische behandeling van ernstige astma bij volwassenen. Tijdens Bronchiale Thermoplastiek wordt de wand van de luchtwegen op gereguleerde wijze verwarmd.
 • De afgifte van warmte aan de wand van de luchtweg dient om de hoeveelheid overmatige luchtweg-gladde spierlaag te verminderen om daarmee het vermogen van de luchtweg om zich te vernauwen af te laten nemen.
 • De volledige behandeling voor Bronchiale Thermoplastiek bestaat uit drie deelbehandelingen, met tussenpozen van minimaal drie weken.
 • Elke afzonderlijke behandeling duurt ongeveer een uur en vindt plaats in de bronchoscopiekamer in het ziekenhuis. Bronchiale Thermoplastiek wordt doorgaans uitgevoerd onder een matige verdoving of lichte narcose.

Hoe wordt Bronchiale Thermoplastiek uitgevoerd?

 • Bronchiale Thermoplastiek wordt uitgevoerd tijdens een bronchoscopie. Bij een bronchoscopie onderzoekt en behandelt de longarts de longen met een instrument dat een bronchoscoop wordt genoemd. Het is een langwerpige, buigzame slang met een camera aan een uiteinde, waarmee de longspecialist de longen van binnen kan bekijken zonder dat er een incisie hoeft te worden gemaakt. Dit is een minimaal invasieve procedure die wordt uitgevoerd door interventielongartsen Dr. P.I. Bonta, en Prof. Dr. J.T. Annema.
 • Tijden een bronchoscopie ligt de patiënt meestal op zijn rug op een behandeltafel. De arts brengt de bronchoscoop via de neus of mond naar de longen, plaatst hem in de te behandelen luchtweg en begint vervolgens met de procedure (zie onderstaande afbeelding).
 • Uw longspecialist zal met u bespreken welk soort verdoving voor u het meest geschikt is om u zo weinig mogelijk ongemak tijdens de procedure te doen ondervinden.

Hoe werkt het systeem voor Bronchiale Thermoplastiek?

 • Het hieronder afgebeeld instrument is een kleine, buigzame katheter met vier expandeerbare draden bij de tip.
 • De katheter wordt door een gewone buigzame bronchoscoop via de neus of de mond ingebracht. Er hoeft dus geen incisie te worden gemaakt. Zodra de longspecialist het te behandelen gebied bereikt heeft, worden de draden zover geëxpandeerd dat zij de wanden van de luchtweg raken en wordt er warmte afgegeven.
 • Door de gereguleerde afgifte van warmte aan de luchtwegwanden vermindert de overmatige luchtweg-gladde spierlaag waarvan bij astmapatiënten sprake is en waardoor minder gevoelig worden voor prikkels en waardoor het vermogen van luchtwegen om zich te vernauwen zal afnemen.
 • De warmte wordt over de hele lengte van de te behandelen luchtwegen afgegeven. Zodra de procedure is voltooid, worden de katheter en de bronchoscoop weer verwijderd.
Bronchiale Thermoplastiek
Bronchiale Thermoplastiek

Wat kan ik van Bronchiale Thermoplastiek verwachten?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Bronchiale Thermoplastiek bij patiënten met ernstig astma effectief en veilig is. Door deze behandeling nemen bij een gedeelte van de patiënten de klachten van benauwdheid af, treden er minder astma-aanvallen en –verergeringen (exacerbaties) op, en hebben zij minder astmamedicijnen nodig. Hierdoor komen met Bronchiale Thermoplastiek behandelde patiënten minder vaak naar de spoedeisende hulp en zijn er minder dagen waarop zij niet naar school of werk kunnen gaan met als gevolg dat de kwaliteit van leven bij deze patiënten groep toeneemt.

Wat zijn de risico’s en te verwachten bijwerkingen van Bronchiale Thermoplastiek?

Zoals bij elke procedure, zijn er ook risico’s verbonden aan de behandeling met Bronchiale Thermoplastiek. De meest voorkomende bijwerking van Bronchiale Thermoplastiek is een tijdelijke toename van ademhaling-gerelateerde klachten, meestal een tijdelijke toename van astma klachten (exacerbatie). Deze bijwerking treedt gewoonlijk binnen een dag na de procedure op en verdwijnt binnen gemiddeld 7 dagen met standaard zorg thuis in de vorm van extra inhalatie medicatie en/of prednison.

Kom ik in aanmerking voor Bronchiale Thermoplastiek?

U zou in aanmerking kunnen komen voor Bronchiale Thermoplastiek als u:

 • 18 jaar of ouder bent en ernstige persisterend astma heeft.
 • Symptomen van astma blijft vertonen hoewel u inhalatiecorticosteroïden en langwerkende bronchodilatatoren en mogelijk ook orale of systemische corticosteroïden of Omalizumab gebruikt.

U komt niet in aanmerking voor Bronchiale Thermoplastiek:

 • Als u een pacemaker, een inwendige defibrillator of een andere elektronisch implantaat draagt.
 • Als u overgevoelig bent voor geneesmiddelen die bij bronchoscopien moeten worden gebruikt, waaronder lidocaïne, atropine en benzodiazepine.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek willen wij aantonen hoe Bronchiale Thermoplastiek precies werkt: wat is het werkingsmechanisme van Bronchiale Thermoplastiek? Tevens heeft dit onderzoek tot doel de effectiviteit van Bronchiale Thermoplastiek te herbevestigen. Het is de verwachting dat we door deze kennis beter kunnen voorspellen wie het meeste baat heeft bij de behandeling met Bronchiale Thermoplastiek. Daarnaast hopen we door het weefselonderzoek nieuwe aanknopingspunten te vinden voor behandelingen van patiënten met (ernstig) astma.

Hoeveel patiënten doen momenteel mee aan deze studie?

AMC Amsterdam 7 patiënten
UMCG Groningen 2 patiënten
Thoraxklinikum Heidelberg 0 patiënten
Royal Brompton Hospital Londen 0 patiënten
Totaal te behandelen 40 patiënten

Als u of uw longarts van mening is dat Bronchiale Thermoplastiek voor u een mogelijk geschikte behandeling is, dan kunt u voor meer informatie contact met ons opnemen via email j.n.dhooghe@amc.nl, arts-onderzoeker TASMA studie of telefoon: 020-5667924.