Mammapoli

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de behandeling van borstkanker. Het AMC neemt veelvuldig deel aan deze onderzoeken om de zorg en behandeling van patiënten met borstkanker voortdurend te verbeteren. U kunt er van uit gaan dat artsen u zullen vragen deel te nemen aan één of meerdere studies rondom de diagnostiek en behandeling van borstkanker. U bent uiteraard vrij om wel of niet deel te nemen, of later te stoppen.

Voor alle onderzoeken zijn vooraf strenge criteria geformuleerd en de onderzoeken zijn getoetst door een medisch ethische commissie (METC). Deze commissie beziet of het onderzoek aan alle kwaliteitsnormen voldoet, de behandelaars goed op de hoogte zijn en er geen of nauwelijks nadelen aan verbonden zijn.

Meedoen aan onderzoek

Als patiënt in het AMC kan u soms gevraagd worden mee te werken aan lopend wetenschappelijk onderzoek. Zonder onderzoek is het niet mogelijk nieuwe medicijnen te ontwikkelen en de bestaande kennis uit te breiden. Altijd geldt dat u vooraf mondeling en schriftelijk uitvoerig wordt geïnformeerd en u geheel vrij bent om te beslissen of u wel of niet mee doet. Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig.

Hieronder vindt u een overzicht van onderzoeken van dit specialisme.

Vertrouwen in de arts

Start van het onderzoek:
01-07-2013

Naam van het onderzoek:
Vertrouwen in de arts

Korte omschrijving:
Voor mensen met borstkanker is het belangrijk om een goede band met hun artsen te hebben. Tijdens een ingrijpende ziekte als borstkanker kunt u zich afhankelijk voelen van uw arts. Hoe de arts met u praat kan het vertrouwen in uw arts versterken of juist verminderen. Welk gedrag precies welke invloed heeft gaan we binnenkort onderzoeken. Voor dit onderzoek hebben we uw hulp nodig.

Doel van het onderzoek:
Onderzoeken hoe het gedrag van de arts invloed heeft op het vertrouwen van vrouwen met borstkanker.

Welke patienten of vrijwilligers kunnen meedoen? Aan welke voorwaarden moeten ze voldoen?:
We zijn op zoek naar vrouwen die borstkanker hebben of gehad hebben en minimaal 18 jaar oud zijn. Daarnaast is het belangrijk dat u over een computer beschikt.

Wat wordt er van de patient gevraagd te doen?:
U kunt vanuit uw huis deelnemen aan het onderzoek. Het enige dat u nodig hebt is een computer met een goed werkende internetverbinding. Tijdens het onderzoek moet u een tweetal vragenlijsten invullen en één of twee korte videofilms bekijken. Op de videofilms zijn beelden te zien van een gesprek tussen een patiënte met borstkanker en zijn/haar arts. U wordt dus niet zelf onderzocht, het betreft hier geen medisch onderzoek naar uw aandoening of behandeling daarvan.

Duur en (eventuele) vergoeding:
Het onderzoek neemt niet meer dan een uur van uw tijd in beslag. Meedoen aan het onderzoek levert u geen directe voordelen op. Wel kunt u met uw deelname een bijdrage leveren aan verbeterde zorg voor toekomstige patiënten met kanker. Met de resultaten van het onderzoek kunnen we de opleiding en training van artsen verbeteren. Na afronding van het onderzoek ontvangt u van ons een verslag met daarin de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Uw reiskosten worden vergoed.

Contactgegevens voor meer informatie en aanmelden:
Het onderzoek vindt pas over enige tijd plaats, ongeveer tussen november 2013 en april 2014. Om de studie goed te kunnen voorbereiden, zouden we nu al graag weten wie in principe dan mee zou willen doen.

Wanneer u interesse hebt om deel te nemen dan kunt u uw contactgegevens (naam en telefoonnummer) doorgeven aan de onderzoekster, Marij Hillen. Haar contactgegevens vindt u hieronder. U verplicht zichzelf hiermee niet tot deelname, maar geeft alleen aan dat wij u in het najaar van 2013 mogen benaderen.


Aanmelden of vragen:
Marij Hillen
Afdeling Medische Psychologie
Tel.: +31 (0)20 5664631
E-mail: M.A.Hillen@amc.uva.nl


De studie wordt gefinancierd door Pink Ribbon.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 4205

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek Mammacare
Afdeling A1-305
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam