PLEK/LATER

Naast het geven van patiëntenzorg is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek een belangrijk doel, aangezien er nog veel niet bekend is over late effecten van de behandeling voor kinderkanker. U kunt gevraagd worden om buiten de reguliere patiëntenzorg aan een wetenschappelijk onderzoek mee te werken.

Indien u deelneemt aan zo’n onderzoek zal er altijd van tevoren apart om uw toestemming worden gevraagd. De eventuele kosten zullen niet bij u of uw verzekering worden teruggevraagd maar vanuit het onderzoek worden bekostigd. Indien u geen toestemming geeft voor deelname heeft dat geen enkele consequentie voor de gewone zorg die u krijgt op de PLEK/LATER polikliniek. We benadrukken dat u de PLEK/LATER dus niet bezoekt om aan een onderzoek mee te werken.

Contact

Telefoonnummer:
PLEK/LATER Polikliniek
020 - 566 2096

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Schriftelijke correspondentie:
Polikliniek PLEK/LATER
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Snel naar:

Polikliniek
Verwijzersinformatie