Vasculaire geneeskunde

Als patiënt in het AMC kunt u soms gevraagd worden mee te werken aan lopend wetenschappelijk onderzoek. Zonder onderzoek is het niet mogelijk nieuwe medicijnen te ontwikkelen en de bestaande kennis uit te breiden. Altijd geldt dat u vooraf mondeling en schriftelijk uitvoerig wordt geïnformeerd. U bent geheel vrij om te beslissen of u wel of niet deelneemt.

Binnen de afdeling Vasculaire Geneeskunde wordt onderzoek verricht naar de ontstaanswijze en de behandeling van hart- en vaatziekten. Het onderzoek binnen de afdeling Vasculaire Geneeskunde richt zich met name op:

  1. Het ontstaan van hart- en vaatziekten op jonge leeftijd en binnen families, stoornissen in de lipiden/cholesterolhuishouding, trombose en hypertensie.
  2. Nieuwe behandelingsmogelijkheden voor stoornissen in de lipiden/cholesterolhuishouding, trombose en hypertensie.
  3. Nieuwe mogelijkheden om hart- en vaatziekten sneller op het spoor te komen.
  4. Genetisch onderzoek naar risicofactoren voor en het ontstaan van hart- en vaatziekten, genetisch onderzoek naar erfelijke afwijkingen in de lipiden/cholesterolhuishouding, trombose en hypertensie.