Borstvoeding in het AMC

Meenemen
Wanneer u of uw baby wordt opgenomen in het AMC, hoeft u in principe geen borstvoedingsbenodigdheden mee te nemen. Als u een borstvoedingskussen heeft adviseren wij u dit mee te nemen. Als u een voedingsbeha of een beha zonder beugel heeft gekocht kunt u deze meenemen. Wij verstrekken u tijdens de opname borstcompressen en indien nodig kolfbenodigdheden.

Voorlichting
De medewerkers van het AMC zijn allen geschoold op het gebied van borstvoeding. Zij zullen u proberen optimaal voor te lichten en ondersteunen bij het geven van borstvoeding. U kunt bij hen terecht met al uw vragen.

Soms is het echter zo dat uw specifieke situatie vraagt om extra expertise van een lactatiekundige. De verpleegkundige van de afdeling waar u en/ of uw kind is opgenomen kan een lactatiekundige in consult vragen.

Er zijn vier lactatiekundigen in het AMC:

Mevr. P. Knook
Functie: Verpleegkundige op het verloscentrum

Patricia is verantwoordelijk voor afdelingen: verloscentrum/ polikliniek verloskunde.

Mevrouw I. Rij
Functie: Ilse van Rij, gespecialiseerd verpleegkundige op het verloscentrum
Mevrouw  L. Philipsen
Functie: Verpleegkundige
Functie: Lida Philipsen, verpleegkundige op afdeling neonatologie

Lida is verantwoordelijk voor de afdeling neonatologie

Mevr. C. Sikkema
Functie: Kinderverpleegkundige op de afdeling zuigelingen

Catharina is verantwoordelijk voor afdelingen: zuigelingen/ kinderchirurgie/ kinder IC.

WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en UNICEF (het Kinderfonds van de Verenigde Naties) hebben in 1991 het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) gelanceerd. Het WHO/UNICEF certificaat 'Zorg voor Borstvoeding' biedt een waarborg voor de kwaliteit van zorg. Het Emma Kinderziekenhuis en het Verloscentrum ontvingen dit keurmerk voor 2009-2012 , 2012-2015 en 2015-2020.