Opname verpleegafdeling Cardiologie

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Cardiologie. U wordt opgenomen vanwege klachten aan uw hart, of vanwege een revalidatie na uw opname op de afdeling Hartbewaking of Eerste Hart Hulp.

Er vindt behandeling plaats van kransslagaderlijden, kleplijden, pompfunctiestoornissen of hartritmeproblematiek. De behandeling bestaat vaak uit medicijnen, maar mensen worden er ook voorbereid op dotterbehandeling, hartchirurgie of electrofysiologische therapie. Tevens is er een Short Stay voor patiënten die poliklinisch zijn voorbereid voor kortdurende ingrepen of onderzoeken, zoals hartcatheterisatie of dotterbehandeling.

U zult de dag voor de behandeling worden opgenomen. Tijdens deze opnamedag zult u uitleg krijgen over uw verblijf in het ziekenhuis. Ook zal er op deze dag eventueel aanvullend onderzoek plaatsvinden.

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een team van artsen en verpleegkundigen. De zaalarts overziet uw hele behandeling, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over het verloop. Met de verpleegkundigen heeft u waarschijnlijk het meeste contact.

Ter voorbereiding op uw opname op de verpleegafdeling Cardiologie krijgt u de folder Algemene informatie over uw opname op F3 Zuid Afdeling Cardiologie. U kunt deze folder ook digitaal raadplegen. Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC kunt u de brochure 'Wegwijs in het AMC' lezen.

De verpleegafdeling Cardiologie is onderdeel van het hartcentrum van het AMC.


Contact

Secretariaat:
020 – 566 5777
24 uur per dag bereikbaar

Bezoek

Bezoektijden:
Van 15.00 tot 20.00 uur

Postadres:
[naam]
Academisch Medisch Centrum
Afdeling: F3-Zuid, Cardiologie F3-166
Kamer: [kamernummer]
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam