Opname Chirurgie


Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie. U wordt opgenomen vanwege een operatie.

U zult de dag voor de operatie worden opgenomen. Wanneer u op maandag geopereerd wordt, zult u op de voorafgaande vrijdag worden opgenomen. Tijdens de opnamedag zult u uitleg krijgen over uw verblijf in het ziekenhuis. Ook zal er op deze dag eventueel aanvullend onderzoek plaatsvinden.

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een team van artsen en verpleegkundigen. De zaalarts overziet uw hele behandeling, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over het verloop. Met de verpleegkundigen heeft u waarschijnlijk het meeste contact. U kunt alvast kennismaken met het team van de afdeling Chirurgie.


Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC kunt u de brochure 'Wegwijs in het AMC' lezen.


Contact

Opnamecoordinator:
020 – 566 3160
Maandag tot en met donderdag van 11 tot 12 uur

E-mail: planbureau@amc.nl

Bezoek

Bezoektijden:
Van 15.00 tot 20.00 uur

Postadres:
[naam]
Academisch Medisch Centrum
Afdeling: Algemene Chirurgie 
Kamer: [kamernummer]
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam