DBS bij Parkinson en andere bewegingsstoornissen

Uw arts of (verpleegkundig) specialist heeft met u besproken dat u wordt opgenomen in het Neurocentrum AMC. Dit kan om drie verschillende redenen zijn.

Mogelijke redenen voor opname

Klik op de titel voor meer uitleg.

1. Preoperatieve screening bij de ziekte van Parkinson

U wordt gedurende twee dagen opgenomen vanwege het verrichten van verschillende onderzoeken om vast te stellen of diepe hersenstimulatie (DBS) zinvol is. Er wordt een MRI-scan van de hersenen en een hartfilmpje (ECG) gemaakt. U krijgt een lichamelijk onderzoek en een neuropsychologisch- en psychiatrisch onderzoek. U brengt ook een bezoek aan de anesthesioloog die u onderzoekt voor de narcose. De verpleegkundig specialist of consulent bespreekt met u de voor- en nadelen van een operatie. De reactie op de medicijnen wordt bepaald tijdens een onderzoek. Als voorbereiding op dit onderzoek wordt bij u op de avond van de eerste dag dat u opgenomen bent, de inname van de medicijnen voor de ziekte van Parkinson gestopt vanaf 20.00 uur. De volgende ochtend vindt dan het eerste deel van de meting plaats. Daarna krijgt u een omgerekende ochtenddosering en ongeveer 1 uur later, als de medicijnen werken, worden de meetschalen opnieuw afgenomen. Bij elkaar zal dit onderzoek ongeveer 3 uur duren. Van deze metingen wordt een video-opname gemaakt, zodat dit in het behandelteam besproken kan worden. De week na deze screeningsopname wordt alle informatie besproken in het DBS team van verpleegkundigen, neurologen, neurochirurgen, psycholoog en psychiater waarna uw arts en u een beslissing nemen over de operatie. Als u kiest voor een operatie, wordt een aantal maanden na deze opname een operatiedatum vastgesteld.

Als u op de wachtlijst staat krijgt u een brief thuis gestuurd waarin de gemiddelde wachttijd voor de screening en operatie vermeld staat. Als u aan de beurt bent, wordt u gebeld en krijgt u te horen wanneer u wordt opgenomen voor de screening. Als alle afspraken staan ingepland krijgt u een brief thuisgestuurd met informatie over de opname en tijdstippen van uw afspraken. Wanneer u nog niet bent gebeld als de gemiddelde wachttijd voorbij is, kunt u contact opnemen met de polikliniek neurologie. Dan krijgt u informatie over uw plaats op de wachtlijst.

Contactpersoon
Het is verstandig van tevoren na te denken wie uw contactpersoon of contactpersonen zullen zijn. De contactpersoon is degene die altijd kan bellen met de afdeling. Alleen aan deze contactpersoon geven wij informatie over uw gezondheidstoestand. Dit is om uw privacy te waarborgen.

Meenemen
Neem het volgende mee als u een afspraak heeft voor opname:

 • Geldig verzekeringspasje;
 • Legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, toeristen- of identiteitskaart);
 • Patiëntenpas en afsprakenkaart;
 • Uw dieetvoorschrift;
 • Medicatielijst en medicijnen indien u medicijnen gebruikt;
 • Toiletartikelen, nachtkleding;
 • Pantoffels of slippers, met een stevige zool zodat u goed kan lopen;
 • Ondergoed;
 • Eventueel een ochtendjas';
 • Kleding voor overdag;
 • Eventueel wat lectuur, puzzels, enzovoort;
 • Eventueel uw bril, gehoorapparaat en gebitsbakje.
2. Preoperatieve screening bij dystonie of tremor

Uw arts of verpleegkundig specialist heeft met u besproken dat u een dag wordt opgenomen in het Neurocentrum AMC. U wordt opgenomen vanwege het verrichten van verschillende onderzoeken om vast te stellen of diepe hersenstimulatie (DBS) zinvol is. Er wordt een MRI-scan van de hersenen en een hartfilmpje (ECG) gemaakt. U krijgt een psychiatrisch onderzoek indien u klachten heeft van dystonie. U brengt ook een bezoek aan de anesthesioloog die u onderzoekt voor de narcose. De verpleegkundig specialist of consulent bespreekt met u de voor- en nadelen van een operatie. Zij zullen de klachten van uw ziekte systematisch in kaart brengen tijdens een onderzoek.  Tijdens dit onderzoek wordt een video-opname gemaakt, zodat dit in het behandelteam besproken kan worden. De week na deze screeningsopname wordt alle informatie besproken in het DBS team van verpleegkundigen, neurologen, neurochirurgen, psycholoog en psychiater  waarna uw arts en u een beslissing nemen over de operatie. Als u kiest voor een operatie, wordt een aantal maanden na deze opname een operatiedatum vastgesteld.
Als u op de wachtlijst staat krijgt u een brief thuis gestuurd waarin de gemiddelde wachttijd voor de screening en operatie vermeld staat. Als u aan de beurt bent, wordt u gebeld en krijgt u te horen wanneer u wordt opgenomen voor de screening.  Als alle afspraken staan ingepland krijgt u een brief thuisgestuurd met informatie over de opname en tijdstippen van uw afspraken. Wanneer u nog niet bent gebeld als de gemiddelde wachttijd voorbij is, kunt u contact opnemen met de polikliniek Neurologie. Dan krijgt u informatie over uw plaats op de wachtlijst.

Contactpersoon
Het is verstandig van tevoren na te denken wie uw contactpersoon of contactpersonen zullen zijn. De contactpersoon is degene die altijd kan bellen met de afdeling. Alleen aan deze contactpersoon geven wij informatie over uw gezondheidstoestand. Dit is om uw privacy te waarborgen.

Meenemen
Neem het volgende mee als u een afspraak heeft voor opname:

 • Geldig verzekeringspasje;
 • Legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, toeristen- of identiteitskaart);
 • Patiëntenpas en afsprakenkaart;
 • Uw dieetvoorschrift;
 • Medicatielijst en medicijnen indien u medicijnen gebruikt;
 • Toiletartikelen, nachtkleding;
 • Pantoffels of slippers, met een stevige zool zodat u goed kan lopen;
 • Ondergoed;
 • Eventueel een ochtendjas;
 • Kleding voor overdag;
 • Eventueel wat lectuur, puzzels, enzovoort;
 • Eventueel uw bril, gehoorapparaat en gebitsbakje.
3. Opname voor diepe hersenstimulatie (DBS) operatie

U wordt opgenomen op het Neurocentrum van het AMC. Voor algemene informatie over uw opname zie: Opname voor meerdere dagen ‘Neurocentrum AMC’.

Voorbereiding op de operatie
U wordt één dag voor de operatie opgenomen in het AMC. Tijdens de opnamedag zult u uitleg krijgen over uw verblijf in het ziekenhuis. Op deze dag wordt bloedonderzoek
gedaan. De neurochirurg en verpleegkundig consulent/specialist komt in de loop van de opnamedag bij u langs om de operatie nogmaals met u te bespreken. Uw zaalarts zal verschillende medicijnen voorschrijven. U krijgt bij een DBS-operatie een antibioticum voorgeschreven. Het antibioticum zorgt ervoor de kans op infecties vermindert. ’s Avonds krijgt u een infuus in verband met vocht- en antibioticatoediening. Ook wordt een blaaskatheter, een slangetje in de blaas, geplaatst om urine af te voeren zodat u tijdens de operatie niet hoeft te plassen. Op de ochtend na de operatie wordt de blaaskatheter en het infuus weer verwijderd.
De middag voor de operatie bespreekt een arts van het operatieteam de gang van zaken nogmaals met u.

Voor informatie betreffende de diepe hersenstimulatie operatie kunt u de brochure ‘Diepe hersenstimulatie bij bewegingsstoornissen’ lezen.

Meenemen
Neem het volgende mee als u een afspraak heeft voor opname:

 • Geldig verzekeringspasje;
 • Legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, toeristen- of identiteitskaart);
 • Patiëntenpas en afsprakenkaart;
 • Eventuele ingevulde ‘thuisanamnese’, die u opgestuurd heeft gekregen;
 • Uw dieetvoorschrift;
 • Medicatielijst en medicijnen indien u medicijnen gebruikt;
 • Toiletartikelen, nachtkleding;
 • Pantoffels of slippers, met een stevige zool zodat u goed kan lopen;
 • Ondergoed;
 • Eventueel een ochtendjas;
 • Kleding voor overdag;
 • Eventueel wat lectuur, puzzels, enzovoort;
 • Eventueel uw bril, gehoorapparaat en gebitsbakje.

Handdoeken en washandjes zijn aanwezig in het ziekenhuis. Er is op de afdeling ruimte om uw persoonlijke spullen op te bergen in uw eigen kast. Deze kasten bevatten een kluisje met beveiligingscode. Het AMC is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of diefstal van uw eigendommen.

Vragen
Als u vooraf vragen heeft over de opname, dan kunt u terecht bij de verpleegkundig consulent en verpleegkundig specialist via telefoonnummer 020 - 566 2500. U kunt via de polikliniek een telefonische afspraak maken op het telefonisch spreekuur. Indien u voor 12 uur ’s ochtends belt dan wordt u in de loop van de dag teruggebeld.

Als u vooraf vragen heeft over de opname, dan kunt u terecht bij de verpleegkundig consulent en verpleegkundig specialist via telefoonnummer 020 - 566 2500. U kunt via de polikliniek een telefonische afspraak maken op het telefonisch spreekuur. Indien u voor 12 uur ’s ochtends belt dan wordt u in de loop van de dag teruggebeld.

Bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag. We willen u adviseren om voor 12 uur ’s middags te bellen, dan wordt u op dezelfde dag teruggebeld. Indien u na 12 uur ’s middags belt wordt u de dag erna teruggebeld.

Contactformulier
Graag u patiëntennummer in bericht vermelden.

Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC kunt u de brochure 'Wegwijs in het AMC' lezen.