Opname Dermatologie

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Dermatologie. U wordt opgenomen omdat uw huidaandoening intensieve zorg en klinische behandeling nodig heeft. Dit is bijvoorbeeld nodig bij ulcus cruris, een ernstige vorm van psoriasis of eczeem, blaarziekte of erythrodermie.


Tijdens de opnamedag zult u uitleg krijgen over uw verblijf in het ziekenhuis. Ook zal er op deze dag eventueel aanvullend onderzoek plaatsvinden.

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een team van artsen en verpleegkundigen. De zaalarts overziet uw hele behandeling, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over het verloop. Met de verpleegkundigen heeft u waarschijnlijk het meeste contact. U kunt alvast kennismaken met het team van de afdeling Huidziekten.


Ter voorbereiding op uw opname op de verpleegafdeling Dermatologie krijgt u de folder informatie afdeling Dermatologie uitgereikt of toegestuurd. U kunt deze folder ook digitaal raadplegen. Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC kunt u de brochure 'Wegwijs in het AMC' lezen.

Bezoek

Bezoektijden:
Van 15.00 tot 20.00 uur

Postadres:
[Naam]
Academisch Medisch Centrum
Afdeling: Dermatologie H5-Noord
Kamer: [Kamernummer]
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam