Opname Eerste Harthulp

U bent verwezen naar de Eerste Hart Hulp door de ambulance, huisarts, huisartsenpost of interne specialist. U wordt hier opgenomen vanwege acute hartklachten, zoals pijn op de borst, ritmestoornissen (en) of kortademigheid. Op de Eerste Hart Hulp wordt u in een zo kort mogelijke tijd onderzocht op een mogelijke cardiologische aandoening.

U wordt bij binnenkomst gezien door de verpleegkundige en de cardioloog. De verpleegkundige maakt een elektrocardiogram (ECG), neemt zo nodig bloed af en bewaakt het hartritme en de bloeddruk. Ook kan het nodig zijn dat u bijvoorbeeld een inspanningsonderzoek ondergaat. U krijgt medicatie als dit nodig is en blijft nog een aantal uren op de Eerste Hart Hulp om te zien hoe de klachten zich ontwikkelen.

De afdeling Eerste Hart Hulp is een onderdeel van de afdeling Cardiologie. Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC kunt u de brochure 'Wegwijs in het AMC' lezen.


Contact

Eerste Hart Hulp
020 – 566 5700
24 uur per dag bereikbaar

Bezoek

Bezoektijden:
Doorlopend
Maximaal twee bezoekers per persoon

Postadres:
[naam]
Academisch Medisch Centrum
Afdeling: F3-Noord
Kamer: [kamernummer]
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam