Opname Endocrinologie

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Endocrinologie en Metabolisme. U wordt opgenomen vanwege een behandeling van organen waar hormonen worden aangemaakt, zoals de schildklier, bijnieren, hypofyse en alvleesklier. De arts kan u helpen met aandoeningen zoals diabetes, (bij)schildklierziektes, bijnierziektes, acromegalie ('reuzengroei'), de ziekte van Cushing en erfelijke stofwisselingsziekten.

Tijdens de opnamedag zult u uitleg krijgen over uw verblijf in het ziekenhuis. Ook zal er op deze dag eventueel aanvullend onderzoek plaatsvinden.

Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC kunt u de brochure 'Wegwijs in het AMC' lezen.

Contact

Vragen over opname:
Polikliniek Endocrinologie
020 - 566 2649
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

Bezoek

Bezoektijden:
Van 15.00 tot 20.00 uur

Postadres:
[naam]
Academisch Medisch Centrum
Afdeling Endocrinologie en metabolisme
Kamer: [kamernummer]
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam