Geestelijke verzorging

De afdeling geestelijke verzorging staat voor gastvrijheid, 24-uurs bereikbaarheid, vertrouwelijkheid, nauwe samenwerking met andere zorgverleners en precieze afstemming op uw behoefte en wensen.

Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. De geestelijke verzorgers vormen een team met een diverse levensbeschouwelijke achtergrond. Er zijn protestantse predikanten, islamitische geestelijk verzorgers, een katholieke geestelijk verzorger en een humanistische raadsvrouw.

Wij bieden:
Aandacht, onverdeeld en zonder oordeel
Begeleiding, meerdere gesprekken bij specifieke vragen of moeilijke situaties
Crisisinterventie, bij noodoproepen of verzoeken om een ritueel

U kunt alvast kennis maken met het team.