Geestelijke verzorging

Rituelen

Geestelijk verzorgers zijn ook geschoold in het begeleiden van rituelen waar mensen door de eeuwen heen kracht aan hebben ontleend. Doop, communie en avondmaal bijvoorbeeld, maar ook naamgeving, bijbellezing, gebed, koranrecitatie en ziekenzalving. Zulke rituelen kunnen -afhankelijk van de aard van het ritueel- plaatsvinden op de afdeling of in het Stiltecentrum.

Het Stiltecentrum bevindt zich op de begane grond tussen de twee ziekenhuispleinen. Hier is ruimte om te mediteren, de mogelijkheid om een kaarsje neer te zetten, er zijn islamitische gebedsruimten, een zithoekje met een gedachtenboek, en een hindoegebedsplek.

Elke zondag om 10.30 uur wordt er een oecumenische viering van schrift en tafel gehouden.

Iedere donderdag (behalve de eerste donderdag van de maand) is er in het Stiltecentrum van 12.15 tot 12.45 uur stiltemeditatie en iedere eerste dinsdag van de maand van 16.15 tot 16.45 uur begeleide meditatie. Meditatiekussentjes en -bankjes zijn voorhanden.

Op iedere eerste donderdag van de maand is er van 12.15 tot 12.45 uur een klassiek lunchconcert.

Contact

Telefoonnummer

020 - 566 3425

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

E-mail
geestelijkeverzorging

Schriftelijke correspondentie
Dienst Geestelijke Verzorging
Academisch Medisch Centrum
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam