Opname Interne Short Stay

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Short Stay Interne Geneeskunde. U wordt opgenomen vanwege een behandeling, onderzoek of ingreep waarna u enkele uren tot maximaal vijf dagen verzorging in het ziekenhuis nodig heeft.

U zult meestal op de dag van de procedure worden opgenomen. Tijdens deze opnamedag zult u uitleg krijgen over uw verblijf in het ziekenhuis. Indien nodig zal er op deze dag lichamelijk onderzoek plaatsvinden en zal er bloed afgenomen worden en aanvullend onderzoek gedaan worden.

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een team van artsen, coassistenten en verpleegkundigen. De zaalarts overziet uw behandeling, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over het verloop. Met de verpleegkundigen heeft u waarschijnlijk het meeste contact, zij nemen de verzorging en coördinatie op zich.

Contact

Balie F5
020 - 566 6506
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Bezoek

Bezoektijden:
Van 15.00 tot 20.00 uur

Postadres:
(naam)
Academisch Medisch Centrum
Afdeling: F5
Kamer: (kamernummer)
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam