Opname Maag-, Darm- en Leverziekten & Longziekten

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten & Longziekten. U wordt opgenomen vanwege onderzoek of (operatieve) behandeling aan de maag, darm, lever of de longen.

Daarnaast wordt op de afdeling training gegeven aan patiënten die niet via de normale manier voeding tot zich kunnen nemen en daarom de voedingsstoffen via een infuus toegediend moeten krijgen (TPV).

Vaak wordt u de dag van de behandeling of het onderzoek opgenomen. Wanneer u een operatie zult ondergaan wordt u een dag voor de operatie opgenomen, ter voorbereiding. Tijdens deze opnamedag zult u uitleg krijgen over uw verblijf in het ziekenhuis. Ook zal er op deze dag eventueel aanvullend onderzoek plaatsvinden.

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een team van artsen en verpleegkundigen. Uw zaalarts overziet uw hele behandeling, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over het verloop. Met de verpleegkundigen heeft u waarschijnlijk het meeste contact. U kunt alvast kennismaken met het team van de afdeling Maag-, darm- en leverziekten en met het team van de afdeling Longziekten. In ons team zijn ook een fysiotherapeut, een diëtiste en maatschappelijk werkster werkzaam.

Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC kunt u de brochure 'Wegwijs in het AMC' lezen.

Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan. De afdeling is daarnaast een leerwerkplaats voor verpleegkundestudenten. Indien u hier geen bezwaar tegen heeft kan het zijn dat een van deze studenten zorg voor u draagt. Alle medewerkers in opleiding staan onder supervisie van een gekwalificeerde medewerker.

Contact

Afdelingsbalie:
020 – 5663064

Bezoek

Bezoektijden:
Van 15.00 tot 20.00 uur

Postadres:
[Naam]
Academisch Medisch Centrum
Afdeling: F7-Zuid
Kamer: [Kamernummer]
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam