Opname Niertransplantatie

Uw dialysearts heeft u opgeroepen voor een opname op de verpleegafdeling Niertransplantatie. U wordt opgenomen omdat er een mogelijke donornier beschikbaar is. Een oproep geeft geen zekerheid dat de transplantatie doorgaat. Eerst moeten de gegevens over de bruikbaarheid van de donornier en de uitslag van de kruisproef bekend zijn.

Vanaf het moment van de oproep mag u niet meer eten en drinken, tenzij anders met u wordt afgesproken. Op de afdeling Niertransplantatie ondergaat u in korte tijd een aantal onderzoeken: röntgenfoto, hartfilmpje (ECG), bloedbepalingen, urinebepalingen en lichamelijk onderzoek. Misschien moet u voor de transplantatie nog dialyseren. Deze onderzoeken worden allemaal gedaan voordat de definitieve beslissing wordt genomen of de niertransplantatie door kan gaan.

U wordt geopereerd zodra de chirurg een operatiekamer en operatieteam tot zijn beschikking heeft. Er wordt altijd geprobeerd de transplantatie zo snel mogelijk uit te voeren, het liefst 24 uur nadat de nier is uitgenomen bij de donor. Het kan soms enige tijd duren voordat u geopereerd wordt, bijvoorbeeld omdat acute operaties bij levensbedreigende situaties altijd voorgaan.

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een team van artsen en verpleegkundigen. De zaalarts overziet uw hele behandeling, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over het verloop. Met de verpleegkundigen heeft u waarschijnlijk het meeste contact. U kunt alvast kennismaken met het team van de afdeling Niertransplantatie.

Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC kunt u de brochure 'Wegwijs in het AMC' lezen.

Contact

Verpleegafdeling:
020 –566 6003

Polikliniek:
020 - 566 7032
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

E-mail:
infoniertransplantatie@amc.nl

Bezoek

Bezoektijden:
Van 15.00 tot 20.00 uur

Postadres:
[Naam]
Academisch Medisch Centrum
Afdeling: F7
Kamer: [Kamernummer]
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam