Opname Nucleaire Geneeskunde

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Nucleaire Geneeskunde. Op de afdeling Nucleaire geneeskunde wordt u met radio-actief jodium-131 behandeld. Vaak krijgt u de behandeling om de werking van uw schildklier te verbeteren.

Uw verblijf op de afdeling Nucleaire Geneeskunde is noodzakelijk omdat een deel van de toegediende radioactiviteit uw lichaam via urine en ontlasting weer verlaat.

U zult de dag van de behandeling worden opgenomen. Tijdens deze opnamedag zult u uitleg krijgen over uw verblijf in het ziekenhuis.

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een team van artsen en verpleegkundigen. Het team komt zo min mogelijk bij u in de kamer in verband met de stralingsbelasting. Indien nodig kunt u de verpleegkundige via de telefoon bereiken. U kunt alvast kennismaken met het team van de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Ter voorbereiding op uw opname op de verpleegafdeling Nucleaire Geneeskunde krijgt u de folder Klinische behandeling met radioactief Jodium-131. U kunt deze folder ook digitaal raadplegen.

Contact

Balie:
020 – 566 4170
24 uur per dag

Bezoek

Postadres:

[Naam]
Academisch Medisch Centrum
Afdeling: F5 Noord
Kamer: [Kamernummer]
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam