Opname Oncologie en Hematologie

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Oncologie/ Hematologie. U wordt opgenomen voor onderzoek, voor chemotherapiebehandelingen of voor behandeling van complicaties die zich voordoen ten gevolge van uw ziekte of de behandeling. Ook kunt u worden opgenomen voor verlichting van uw klachten, bijvoorbeeld door bestraling of pijnbestrijding.

Op de dag van opname zult u uitleg krijgen over uw verblijf in het ziekenhuis en kunt u met u vragen terecht bij de verpleegkundige.

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een team van artsen en verpleegkundigen. De zaalarts overziet uw hele behandeling, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over het verloop. Met de verpleegkundigen heeft u waarschijnlijk het meeste contact.

Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC kunt u de brochure 'Wegwijs in het AMC' lezen.

Contact

Vragen over opname:
Polikliniek Oncologie
020 - 566 2096
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 to 16.30 uur

Bezoek

Bezoektijden:
Van 14.00 tot 21.00 uur

Postadres:
[Naam]
Academisch Medisch Centrum
Afdeling Oncologie
Kamer: [Kamernummer]
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam