Opname Oogheelkunde

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Oogheelkunde. U wordt opgenomen vanwege een operatie aan uw ogen. Op onze verpleegafdeling herstellen ook mensen van een ingreep aan de keel, neus, hals en/of oren (Keel-, Neus- en Oorheelkunde).

U zult afhankelijk van de ingreep de dag voor de operatie worden opgenomen. Tijdens deze opnamedag zult u uitleg krijgen over uw verblijf in het ziekenhuis. Ook zal er op deze dag eventueel aanvullend onderzoek plaatsvinden.

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een team van artsen, verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen. De zaalarts overziet uw hele behandeling, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over het verloop. Met de verpleegkundigen heeft u waarschijnlijk het meeste contact. U kunt alvast kennis maken met het team van de afdeling Oogheelkunde.

Ter voorbereiding op uw opname op de verpleegafdeling Oogheelkunde krijgt u een folder over uw ingreep of aandoening. U kunt deze folder ook digitaal raadplegen. Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC kunt u de brochure 'Wegwijs in het AMC' lezen.

Contact

Opnamecoördinator:
Anita Eveleens
020 - 566 7488
Maandag tot en met Vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur

Verpleegafdeling:
020 - 566 4066

Vragen:
Vragenformulier

Bezoek

Bezoektijden:
Van 15:00 tot 20:00 uur

Postadres:
[Naam]
Academisch Medisch Centrum
Afdeling: H5 Noord
Kamer: [Kamernummer]
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam