Opname Plastische, reconstructieve en handchirurgie

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie. U wordt opgenomen voor een behandeling waarbij de vorm en/of de functie van uw lichaam wordt hersteld. Het gaat dan om herstel van lichamelijke letsels die zijn ontstaan na een ongeval, door ziekte, door een operatie of door een aangeboren afwijking.

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een team van artsen, verpleegkundigen, en fysiotherapeuten. De zaalarts overziet uw hele behandeling. Bij hem of haar kunt u terecht met vragen over uw ziekenhuisopname, het beloop van uw ziekte en aanvullende onderzoeken.

Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het komt veel voor dat co-assistenten (artsen in opleiding) tijdens de ochtendvisite uw bed bezoeken. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC kunt u de brochure 'Wegwijs in het AMC' lezen.

Contact

Opnamecoördinator:
Y.de Kaste
020 – 566 2496
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur

Bezoek

Bezoektijden:
Van 15.00 tot 20.00 uur

Postadres:
[Naam]
Academisch Medisch Centrum
Afdeling: G7-Zuid
Kamer: [Kamernummer]
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam