Opname Psychiatrie Vroege Psychose

Kliniek

De kliniek is een 24 uurs voorziening. Dat betekent dat je er ook blijft slapen, behalve in de weekenden van vrijdagmiddag tot zondagavond. Je verblijft in een groep met maximaal 11 andere jongeren. Je hebt een eigen kamer met douche en toilet. De kliniek is een open afdeling, hetgeen betekent dat je er zelf voor kiest om aanwezig te zijn en zoveel mogelijk het programma wilt volgen.

Rooster:

Na de eerste kennismakingsweek volg je zoveel mogelijk een vast rooster.

Duur:

De duur van het verblijf is afhankelijk van hoe het met je gaat en of je in staat bent om een vervolgstap te maken.De gemiddelde klinische verblijfsduur is 6-8 weken. Als je ter diagnostiek opgenomen wordt is de verblijfsduur 2 weken. Wanneer de behandeling op de kliniek ten einde loopt, gaan de meeste jongeren door met het programma van de dagbehandeling. Als dat niet lukt, omdat je bijvoorbeeld te ver weg woont of nog steeds een kliniek nodig hebt, dan ga je terug naar je vroegere behandelaar of kliniek in je eigen regio.

Contact met het thuisfront:

Om het contact met je familie en je plekje thuis niet te verliezen ga je zoveel mogelijk elk weekend naar huis. Ook ga je vanaf ongeveer de derde week een nacht naar huis en tijdens de laatste weken voor de overgang naar de deeltijd-behandeling ga je 2 nachten naar huis. Op die momenten kun je dan meteen oefenen met het zelfstandig reizen.

Omdat je al zoveel naar huis gaat hebben we de bezoektijden beperkt tot dinsdag- en donderdagavond.

Afspraken:

Natuurlijk kent de kliniek een aantal afspraken en gedragsregels. Dit is vanzelfsprekend als meerdere mensen een tijdje in een groep met elkaar samen moeten leven.

De belangrijkste afspraken zijn dat je rekening met elkaar houdt en respectvol met elkaar om gaat, dat je als je kunt het programma volgt, dat je geen gevaarlijke spullen bij je hebt en geen drugs en alcohol in bezit hebt of onder invloed daarvan op de afdeling komt.

Begeleiding en behandeling:

De begeleiding wordt naast de gesprekken met je behandelend arts en medewerkers van andere disciplines vooral ingevuld door de verpleegkundigen. Je krijgt een verpleegkundige toegewezen (Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige EVV), die er voor zorgt dat je voldoende aandacht krijgt, dat jouw afspraken op elkaar worden afgestemd en die samen met jou bekijkt hoever je bent in je behandeling, wat je nodig hebt en die met jou een plan maakt hoe je het beste van je behandeling kunt profiteren. Dagelijks werken er 2 verpleegkundigen, zowel overdag als in de avond. In de nacht is er 1 verpleegkundige aanwezig.

Naast contact met jouw behandelaren heeft je familie (meestal je ouders) contact met het maatschappelijk werk, voor hun eigen verwerking.

Elke 3 weken worden je vorderingen besproken in een multidisciplinaire behandelbespreking.

Je arts en verpleegkundige bereiden die met je voor, vertegenwoordigen je tijdens de bespreking en bespreken erna met jou wat er is besproken.

Wanneer kies je voor de kliniek:

Tijdens het adviesgesprek na de intake zal met jou en met je familie besproken worden welke behandeling het meest geschikt voor jou is en waar je het best kunt beginnen. Of je kiest voor de kliniek, dagbehandeling of alleen ambulante zorg hangt vooral af van wat je nodig hebt en van de fase waarin je zit. Meer dan de dagbehandeling is het programma van de kliniek gericht op verminderen van psychotische klachten, de eerste kennismaking met de kwetsbaarheid en de acceptatie van je psychose.

Extra redenen waarom het verstandig is om op de kliniek te beginnen zijn:

1: Wanneer je behoefte hebt aan bescherming: het verblijf maakt het mogelijk om even tot je zelf te komen. Je hoeft je bv. niet druk te maken of je zelf moet gaan reizen om op tijd op een afspraak te komen. Ook hoef je niet voor je zelf te koken etc.

2: Wanneer je behoefte hebt aan structuur: Het kan zijn dat het je nog niet zelf lukt om zonder dat je gewekt wordt op tijd uit bed te komen.
Ook kan het zijn dat je net een stimulans nodig hebt om aan het dagprogramma mee te doen.

3: Wanneer je start met medicijnen of van medicatie wisselt, waarbij het nog niet duidelijk is welke medicatie het best bij jou past.
4: Soms woon je te ver weg. Gemiddeld gaan we ervan uit dat je met het openbaar vervoer binnen 1,5 uur tijd op de kliniek zou moeten zijn.

Uit het bovenstaande blijkt al dat je alleen in onze kliniek kunt verblijven als je in het bezit bent van een woonmogelijkheid elders. Dit kan zijn: bij je ouders/ familie, een eigen kamer of bij een instelling voor wonen.