Opname Urologie

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Urologie. U wordt opgenomen vanwege een urologisch onderzoek of een urologische operatie.

Wanneer u geopereerd wordt, zult u de dag voor de operatie worden opgenomen. Tijdens deze opnamedag krijgt u uitleg over uw verblijf in het ziekenhuis. Ook zal op deze dag een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Eventueel krijgt u een bloedtest of aanvullend onderzoek.

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een team van artsen en verpleegkundigen. De zaalarts overziet uw hele behandeling, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over het verloop. Met de verpleegkundigen heeft u waarschijnlijk het meeste contact, zij nemen de verzorging en coördinatie op zich.

Ter voorbereiding op uw opname op de verpleegafdeling krijgt u een folder over uw ingreep of aandoening. U kunt deze folder ook digitaal raadplegen. Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC kunt u de brochure 'Wegwijs in het AMC' lezen.