Vaatchirurgie

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Vaatchirurgie. U wordt opgenomen vanwege aandoeningen aan de vaten in de hals, borstholte, buik of de benen. Ongeveer de helft van de patiënten wordt opgenomen voor een geplande ingreep, de andere helft betreft spoedingrepen.

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een team van artsen, verpleegkundigen, en fysiotherapeuten. De zaalarts overziet uw hele behandeling. Bij hem of haar kunt u terecht met vragen over uw ziekenhuisopname, het verloop van uw ziekte en aanvullende onderzoeken. Binnenkort kunt u online alvast kennismaken met het team van de afdeling Vaatchirurgie.   

Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC kunt u de brochure 'Wegwijs in het AMC' lezen