Verloskamers

De geboorte van uw baby zal plaatsvinden in de Verloskamers van het AMC. U kunt om verschillende redenen in het AMC bevallen. Wanneer er een verhoogd risico bestaat op problemen tijdens de zwangerschap of bevalling zult u bij de gynaecoloog onder controle staan en in het ziekenhuis bevallen. Ook als er een complicatie optreedt tijdens de thuisbevalling kan het zijn dat u in het ziekenhuis moet bevallen. Het is ook mogelijk dat uw bevalling onder begeleiding van uw eigen verloskundige in het AMC plaatsvindt.

Tijdens uw verblijf in het AMC krijgt u te maken met een team van artsen en verpleegkundigen. De zaalarts overziet uw hele behandeling, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over het verloop. Met de verpleegkundigen heeft u waarschijnlijk het meeste contact. U kunt alvast kennismaken met het team van de Verloskamers.

Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC kunt u de brochure 'Wegwijs in het AMC' lezen