(Bij)miltscintigrafie

Deze tekst informeert u over de (bij)miltscintigrafie. Waarom dit onderzoek wordt uitgevoerd, hoe het verloopt en wat van belang is om te weten.

Waarom een (bij)miltscintigrafie?

Met behulp van een (bij)miltscintigrafie wordt functionerend miltweefsel afgebeeld. Het onderzoek wordt onder andere uitgevoerd wanneer het niet zeker is of al het miltweefsel verwijderd is tijdens de operatie.

Voorbereiding op het onderzoek

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.

Verloop van het onderzoek

Om functionerend miltweefsel in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van uw eigen bloed. Een deel van uw rode bloedcellen wordt radioactief gemaakt en ondergaat een behandeling waardoor ze worden opgenomen door de milt.

U krijgt eerst een injectie in een bloedvat in de arm om de rode bloedcellen voor te bereiden, zodat de radioactieve vloeistof zich goed aan de rode bloedcellen kan hechten. Deze stof moet 15 minuten inwerken. Hierna wordt, via een infuus, een hoeveelheid bloed afgenomen. In het laboratorium worden de bloedcellen radioactief gemaakt en behandeld.

Wanneer dit proces klaar is, komt u op een onderzoekstafel te liggen en worden de radioactieve bloedcellen, via het infuus aan u teruggegeven. Direct daarna worden, vanuit verschillende richtingen, de foto’s (scan) gemaakt, waarbij de camera om u heen draait. Het is voor de kwaliteit van het onderzoek van belang dat u tijdens het maken van de foto’s zo stil mogelijk blijft liggen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek neemt in totaal 3 tot 3,5 uur in beslag.

  • De eerste injectie duurt 5 minuten, hierna volgt een wachttijd van 20 minuten.
  • De bloedafname duurt 10 minuten.
  • De wachttijd voor de bewerking van de bloedcellen in het laboratorium is ongeveer 1 uur en 15 minuten.
  • Het maken van de foto’s duurt 1 uur en 15 minuten.

Uitslag van het onderzoek

Nadat de scan gemaakt is, en voordat u de afdeling kan verlaten, wordt de kwaliteit en volledigheid van het onderzoek beoordeeld. Naar aanleiding van deze beoordeling kunnen aanvullende (extra) opnamen gemaakt worden. Indien extra opnamen noodzakelijk zijn, neemt dit meer tijd in beslag. Op een later tijdstip wordt het onderzoek nauwkeurig bekeken door een arts (nucleair geneeskundige), deze maakt een verslag voor uw behandelend arts. Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken.

Bijwerkingen en Risico’s

Voor zover bekend, zijn er geen bijwerkingen en risico’s aan dit onderzoek verbonden.

Zwangerschap en borstvoeding

Wanneer u zwanger bent of denkt dit te zijn, moet u dit melden voor het onderzoek begint. Indien het voor u niet strikt noodzakelijk is, stellen wij het ongeboren kind niet bloot aan straling. Ook als u borstvoeding geeft, dient u dit te bespreken met de nucleair geneeskundige.

Hoe komt u op de afdeling Nucleaire Geneeskunde?

Om de afdeling te bereiken neemt u de hoofdingang van het AMC. Binnengekomen loopt u rechtdoor naar het centrale plein (F/G plein of Verheyplein) en steekt dit over. Links achterin neemt u de lift naar de tweede verdieping van bouwdeel F. Wanneer u de lift uitkomt, vindt u de afdeling aan de rechterkant. U kunt zich daar melden bij de balie (F2-Noord).

Wat moet u meenemen?

Indien u van uw arts een aanvraagformulier gekregen heeft, dient u dit mee te nemen. Verder moet u een geldig identiteitsbewijs, uw ziekenhuispas en uw verzekeringspapieren meenemen.

Wat is verder van belang?

De radioactieve vloeistof, die nodig is voor het onderzoek, wordt speciaal voor u klaar gemaakt. Het is daarom van belang dat u op tijd aanwezig bent. Indien u op de afgesproken tijd niet aanwezig kunt zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die gerust stellen als u op de afdeling komt, voordat men aan het onderzoek begint.

Heeft u vragen die verband houden met de voorbereiding van het onderzoek, bijvoorbeeld betreffende het gebruik van medicijnen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur via tel: 020-56 62775.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw behandelend arts.

Nucleaire Geneeskunde / Patiëntenvoorlichting


Laatste wijziging: 21 maart 2017 15:40