Hysterosalpingografie (HSG)

U bent verwezen naar de afdeling Radiologie voor een hysterosalpingografie (HSG) onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door een daarin gespecialiseerde arts, de gynaecoloog, bijgestaan door een laborant. Deze folder beschrijft de gang van zaken bij dit onderzoek.

Hysterosalpingografie wat is dat?

HSG is een onderzoek om de baarmoeder en eileiders in beeld te brengen. Met jodiumhoudend contrastvloeistof worden de baarmoeder en de eileiders in beeld gebracht om te kijken of er doorgang is naar de vrije buikholte. Dit wordt zichtbaar gemaakt op röntgenfoto’s. Het onderzoek wordt meestal verricht bij vruchtbaarheidsproblemen, een kinderwens en na een sterilisatieprocedure.

Voorbereiding

Er is voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

De laborant haalt u op uit de wachtkamer en vertelt u wat er gaat gebeuren. We vragen u uw blaas te legen. U gaat op een onderzoekstafel liggen met opgetrokken knieën. De vagina wordt ontsmet met een beetje alcohol.

Via een buisje (canule), dat we op de baarmoedermond zetten, wordt contrastvloeistof ingespoten. De contrastvloeistof is nodig om de baarmoeder en de eileiders zichtbaar te maken. Dit kan aanvoelen als menstruatie-buikpijn. De contrastvloeistof kan een prikkelend gevoel geven. Beide verdwijnen na enige tijd.

De contrastvloeistof vloeit vervolgens van de baarmoeder via de eileiders naar de vrije buikholte. Ondertussen worden er röntgenfoto’s gemaakt. Hierop kunnen we onder andere zien of er een vrije doorgang is tussen de baarmoeder en de eileiders. Als de vloeistof hierna de vrije buikholte invloeit, is een blokkade in de eileiders, als oorzaak van eventuele onvruchtbaarheid, uitgesloten.

Dit onderzoek heeft bovendien een extra effect: de kans op zwangerschap na het onderzoek wordt groter.
Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier tot een half uur.

Uitslag van het onderzoek

Na het onderzoek beoordeelt de gynaecoloog/radioloog de foto’s. Eventueel worden eerder gemaakte röntgenfoto’s hiermee vergeleken. De radioloog maakt voor uw behandelend arts een schriftelijk verslag. U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts.

Nazorg

Na het onderzoek krijgt u een washand en handdoek zodat u zich kunt wassen. U krijgt een maandverband, omdat er contrastvloeistof kan lekken. De contrastvloeistof voelt plakkerig aan.

Belangrijk!

Het onderzoek dient ongeveer 10 dagen na de menstruatie verricht te worden. Dit heeft drie redenen:

  • het baarmoederslijmvlies is dan voldoende hersteld van de menstruatie;
  • als het onderzoek niet te laat in de menstruatiecyclus plaatsvindt, kan er na het onderzoek geprofiteerd worden van de mogelijke toegenomen vruchtbaarheid;
  • we voorkomen dat, in geval van een onverwachte zwangerschap, de vrucht wordt afgedreven.

Bent u overgevoelig voor contrastvloeistof of jodiumhoudende stoffen, dan moet u dit van te voren aan het afsprakenbureau of voor het onderzoek aan de radiodiagnostisch laborant te melden. Bij het onderzoek kan daar dan rekening mee worden gehouden.

Hoe komt u op de afdeling Radiologie?

U neemt de polikliniekingang en gaat meteen linksaf de gang in. U loopt door tot u aan uw rechterhand liften ziet, daarmee gaat u naar de eerste verdieping. Uit de lift gaat u rechtsaf. U bevindt zich dan op de afdeling Radiologie en u meldt zich bij de Centrale balie.

Tot slot

Bent u verhinderd, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Radiologie. Op uw plaats kunnen we dan een andere patiënt onderzoeken.

Hebt u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie, telefoon: 020-5663832 of 020-566 5765 (tijdens werkdagen tussen 8:30-16:30).

Vergeet niet uw ponsplaatje van het AMC mee te nemen naar het onderzoek.

Voor meer informatie

Bezoek de afdelingswebsite: www.amc.nl/web/Zorg/Patient/Afspraak-op-de-polikliniek/Radiologie.htm

Radiologie / Patiëntenvoorlichting