Trombosebeen

Bij u is een trombosebeen vastgesteld. In deze folder wordt kort uitgelegd wat dat precies is en wat de gevolgen voor u zijn.

Diagnose

De officiële naam voor een trombosebeen is “diepveneuze trombose”. Het betekent dat er een stolsel vastzit in een bloedvat (“vene”) in het been. Dit type bloedvat is verantwoordelijk voor de terugvoer van bloed vanuit de voet, de kuit en het been terug naar het hart en naar de longen. Doordat er een stolsel in het bloedvat aanwezig is kan het bloed minder goed worden afgevoerd. Dit kan leiden tot klachten als pijn en een dik, warm en/of rood been. Bij veel patiënten weten we niet waarom een trombosebeen ontstaat.

Het gevaar van een trombosebeen is dat er een deel van het stolsel los kan schieten en naar de longen stroomt, waar het een longembolie veroorzaakt. Om dit te voorkomen, en om de klachten te verhelpen, worden trombosebenen behandeld.

Behandeling

De behandeling van een trombosebeen bestaat uit twee onderdelen:

  1. antistolling: dit is medicatie die de stolling remt
  2. een steunkous ter voorkoming van het post-trombotisch syndroom

Antistolling

Om groei van het stolsel en om vorming van nieuwe stolsels te voorkomen moet het bloed worden ontstold. Dit gebeurt met antistollingsmedicijnen in de vorm van tabletten. De eerste drie weken zal u twee keer per dag een tablet moeten innemen, daarna nog eenmaal daags. Bloedcontroles bij de trombosedienst zijn bij deze medicatie niet meer nodig. U wordt gecontroleerd op de polikliniek Vasculaire Geneeskunde, de eerste afspraak vindt plaats binnen 3 weken. Hoe lang u de tabletten moet gebruiken wordt op de polikliniek besproken, maar dit is ten minste drie maanden.

Steunkous

Ongeveer de helft van patiënten met een trombosebeen houdt in wisselende mate restklachten van het been ondanks de antistollingsbehandeling. Deze klachten noemen we het post-trombotisch syndroom. Uit onderzoek is gebleken dat het dragen van een steunkous de kans op een post-trombotisch syndroom met ongeveer de helft verlaagt. U heeft een tijdelijke steunkous meegekregen om het been de eerste twee weken iets slanker te maken. Na twee weken kunt u een permanente kous laten aanmeten, u heeft hier een aanvraag voor meegekregen. U kunt een steunkous laten aanmeten in iedere winkel met thuiszorgartikelen, of tijdens een speciaal inloopspreekuur op de polikliniek Dermatologie in het AMC, elke dinsdag van 13:30 - 15:30. Belt u in dat laatste geval even een dag van tevoren met 020-566 2530 om te horen of het spreekuur doorgaat.

De huidige standaard behandelduur van de kous is op dit moment 2 jaar, maar op dit moment loopt er een onderzoek in het AMC om te kijken of 6 maanden ook voldoende is. Op de polikliniek wordt dit onderzoek met u besproken.

Controle

Wij zien u graag ter controle op onze polikliniek Vasculaire Geneeskunde. U wordt gebeld om hier een afspraak voor te maken of u ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

Als u vragen heeft, kunt u bellen met de polikliniek Vasculaire Geneeskunde: 020-566 2098.Vasculaire geneeskunde / Patiëntenvoorlichting


Laatste wijziging: 9 oktober 2014 11:47