Poliklinische apotheek AMC

In het AMC kunt u in één bezoek medisch-specialistische zorg en de zorg van een apotheek combineren. In de apotheek kunt u geholpen worden wanneer u een recept voor medicatie hebt meegekregen op uw polikliniek of afdeling, maar ook wanneer u een vraag heeft.

Assortiment

Het geneesmiddelenassortiment en de services van de apotheek zijn afgestemd op de specialistische behandeling van het AMC. De apotheek biedt ook een uitgebreid assortiment medicijnen die zonder recept verkocht worden (handverkoopgeneesmiddelen), waaronder Vichy en la Roche Possay. Ook kunt u terecht voor verband- en hulpmiddelen, bijvoorbeeld incontinentiemateriaal of katheters. Artikelen die we niet in voorraad hebben, kunnen worden besteld. We kunnen dan met u afspreken dat deze artikelen bij u thuis bezorgd worden.

Uw gegevens

Om ervoor te zorgen dat uw medicatiegeschiedenis compleet is, vragen wij u het zogenoemde intakeformulier in te vullen. Deze kunt u hier downloaden In het Nederlands en English.

Wanneer wij uw medicatiegegevens niet met zorgverleners mogen uitwisselen, dient u een bezwaarformulier in te vullen bij de balie van de apotheek en een kopie van een legitimatiebewijs af te geven. Op deze manier hebben wij bewijs dat als er iets mis gaat, u zich van het gevaar bewust was.

Informatie over allergieën, overgevoeligheden of ziektebeelden ontvangen wij graag. Bij uw eigen apotheek kunt u een medicijnpaspoort aanvragen. Het is verstandig om dit altijd mee te nemen naar het ziekenhuis. Met deze gegevens kan de poliklinische apotheek controleren of uw medicijnen veilig samen kunnen worden gebruikt. Hebt u geneesmiddelen gehaald bij de poliklinische apotheek, dan krijgt u een overzicht mee om uw huisarts en apotheek op de hoogte te brengen.

Inschrijving

Neem bij uw bezoek aan de apotheek uw verzekerings- en legitimatiebewijs mee. Hiermee kunt u zich laten inschrijven. Indien van toepassing, kan de apotheek de kosten van de geneesmiddelen rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. De apotheek zorgt voor een zorgvuldige en vertrouwelijke verwerking van uw gegevens.

Privacy

Uw medisch dossier wordt 10 jaar bewaard en uw medicatiegegevens in de apotheek 15 jaar. Daarnaast zijn academische ziekenhuizen verplicht om een gedeelte daaruit, het zogenaamde kerndossier, gedurende 115 jaar te bewaren. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, volgens de regels die daarvoor gelden. Die regels liggen vast in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en in het Privacystatuut AZUA. Het Privacystatuut ligt ter inzage op de afdeling Patiëntenvoorlichting.

Kwaliteit en veiligheid

In de apotheek werkt gekwalificeerd personeel, te weten apothekers en gediplomeerde apothekersassistenten. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Apotheek Norm (NAN). Dit is het door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP) ontwikkelde kwaliteitssysteem voor apothekers. De poliklinische apotheek zet in op veilig geneesmiddelgebruik en goede voorlichting.

Openingstijden:
7 dagen per week
van 7.30 tot 23.00 uur

Lokatie:
TK0-110 (Rode Luifel)

Vragen:
020 - 566 3677

Fax:
020 - 566 9649

E-mail: AMCapotheek

Bekijk ook:
Informatie over medicijnen, klachten en ziekten