Passantenprijslijsten

Passantenprijslijsten geldig vanaf 1-1-2018:

Downloads:

Passantenprijslijst geldig vanaf 1-10-2017:

Download:

Passantenprijslijst geldig van 1-4-2017 t/m 30-9-2017:

Download:


Passantenprijslijst geldig van 1-1-2017 t/m 31-3-2017:

Download:


Passantenprijslijsten geldig vanaf 1-1-2017:

Downloads:


Passantenprijslijsten geldig van 1-10-2016 t/m 31-12-2016:

Downloads:


Passantenprijslijsten geldig van 1-6-2016 t/m 30-9-2016:

Downloads:


Passantenprijslijsten geldig van 1-1-2016 t/m 31-5-2016:

Downloads:


Passantenprijslijsten geldig van 1-1-2015 t/m 31-12-2015:

Downloads:


Passantenprijslijst geldig van 1-6-2014 t/m 31-12-2014:

Download:


Passantenprijslijst geldig van 1-1-2014 t/m 31-5-2014:

Download:Disclaimer

De passantenprijslijst DOT is alleen van toepassing wanneer u niet verzekerd bent of wanneer uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft gesloten met het AMC. Wanneer u wel verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar het AMC een overeenkomst mee heeft gesloten, dan geeft de passantenprijslijst slechts een indicatie van de prijs van een DBC-zorgproduct.

Wilt u de prijs van de behandeling weten die aansluit bij uw specifieke zorgvraag, dan kunt u een e-mail sturen naar dbc@amc.nl. Om uw vraag te beantwoorden, dient u in uw e-mail de volgende gegevens te vermelden:

  • uw patiëntnummer (als u al onder behandeling bent in het AMC);
  • het specialisme dat uw behandeling uitvoert en de naam van uw behandelend specialist;
  • de diagnose en behandeling die wordt verwacht.

Als het AMC u een prijsindicatie voor een behandeling geeft, dan kan het zijn dat de prijs tussentijds aangepast wordt. Indien vervolgens naar uw mening sprake is van een onredelijke prijsaanpassing, dan kunt u van de behandeling afzien zolang de behandeling nog niet is gestart. U bent dan wel verplicht om de kosten van de al door AMC gedane verrichtingen te betalen.

Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 3355

Bereikbaarheid:
Werkdagen 9.00-12.30 uur en 13.00-15.30 uur

Locatie:
Polikliniekgebouw (A0): melden bij receptie

Postadres:
Academisch Medisch Centrum
Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

E-mail:
Patiëntenvoorlichting