Uw ervaringen

Om de kwaliteit van onze zorg voortdurend te verbeteren, zijn de ervaringen van onze patiënten zeer waardevol. Mogelijk krijgt u na uw bezoek aan of uw opname in het AMC per e-mail of per brief een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Meedoen is vrijwillig en heeft uiteraard geen gevolgen voor de zorg die u krijgt.

Kijk voor meer informatie op de speciale pagina Onderzoek Patiëntervaringen.