Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang

In de hal van het polikliniekgebouw A vindt u aan uw linkerhand, direct na de receptiebalie, de afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang (A0-144). Hier kunt u terecht met uw vragen over ziekten, onderzoeken en behandelingen. Alle mogelijke vragen over wat het AMC te bieden heeft en over de gang van zaken in het ziekenhuis kunt u hier ook stellen.