Anesthesiologie

Anesthesiologie is een specialisme dat zich bezighoudt met verschillende vormen van verdoving (anesthesie), pijnbestrijding en de intensieve zorg rondom een operatie, onderzoek of behandeling. De anesthesioloog is voorafgaand, tijdens en na operaties eindverantwoordelijk voor de vitale functies en het welzijn van de patiënten. 

Dit betekent dat de anesthesioloog voor de operatie zorgt voor een goede voorbereiding van de patiënt, en tijdens de operatie zorgt voor een goede monitoring van de lichaamsfuncties (hartslag, ademhaling etc.). De afdeling Anesthesiologie is daarmee nauw betrokken bij alle operatieve ingrepen. 

Daarnaast biedt de afdeling Anesthesiologie ondersteuning op de verschillende poliklinieken van het AMC en bij de (interventie)radiologie. De anesthesioloog participeert ook in de opvang van vitaal bedreigde patiënten op de Spoedeisende hulp en de Hartcatheterisatie.

Het AMC krijgt als topklinisch centrum veel patiënten doorverwezen. Één van de redenen tot doorverwijzing is dat de afdeling Anesthesiologie in het AMC de mogelijkheid en expertise heeft om patiënten met meer dan één aandoening veilig rondom de operatie te begeleiden. De afdeling Anesthesiologie in het AMC onderscheidt zich door:

  • 24 uur/ 7 dagen per week aanwezigheid van een anesthesioloog
  • 24 uur//7 dagen per week beschikbaarheid van gespecialiseerde anesthesiologische zorg (kinderen en cardiochirurgie)
  • multimodale, post-operatieve pijnbestrijding
  • 24uur/7dagen per week beschikbare Acute Pijn Service
  • Interventionele, echogeleide, chronische pijnbehandeling
  • State of the art peri-operatief vochtbeleid
  • World Center of Excellence op het gebied van spierverslapping
  • Procedurale Sedatie bij gastro- en rectosscopien door speciaal opgeleide aensthesiemedewerkers, onder supervisie van een anesthesioloog.

De afdeling heeft verder een specialistische polikliniek voor chronische pijnpatiënten.