Cardiologie

Cardiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen aan het hart. De ziektebeelden kunnen uiteenlopen van aangeboren hartafwijkingen, hartfalen, hartklepaandoeningen, hartritmestoornissen, kransslagaderlijden, pijn op de borst tot hartinfarcten.

Aangeboren hartafwijkingen
Dankzij de ontwikkelingen in de hartchirurgie bereiken de meeste patiënten met aangeboren hartafwijkingen tegenwoordig de volwassen leeftijd. Vrijwel al deze patiënten moeten levenslang gecontroleerd worden.

Doordat zoveel patiënten dankzij de nieuwe ontwikkelingen hun hartafwijking overleven, neemt het aantal patiënten met late complicaties toe, maar ook de complexiteit van de afwijkingen, het aantal heroperaties, percutane interventies en invasieve ritmebehandelingen, zoals ablaties. De diagnostiek bij deze patiëntengroep is vaak lastig door de afwijkende anatomie. Niet zelden biedt cardiale MRI hier een uitkomst.

Samenwerking
De bijzondere patiëntengroep zorgt dat er wordt samengewerkt met veel disciplines, zoals verloskunde/ gynaecologie in verband met zwangerschap en anticonceptie, klinische genetica vanwege de erfelijkheidsaspecten, inwendige geneeskunde door de longen nierfunctiestoornissen die gepaard gaan met aangeboren hartafwijkingen, vasculaire geneeskunde in verband met stolling- en bloedingsproblemen en psychiatrie vanwege de psychosociale problemen.

Coronaire hartziekten
De meeste patienten komen bij de afdeling Cardiologie van het AMC vanwege coronaire hartziekten. Het onderzoek rond coronaire hartziekten richt zich vooral op verbetering van diagnostiek en behandeling van patiënten met acute en chronische manifestaties van coronaire hartziekten. Dit kan zowel via invasieve als niet-invasieve eetmethoden.

Hartcentrum
Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie vormen in het AMC één geheel: het AMC Hartcentrum. Door de ontwikkeling van de medische technologie zijn beide specialismen steeds meer naar elkaar toegegroeid. Dankzij bijvoorbeeld nieuwe catheterisatietechnieken, verrichten (interventie)cardiologen steeds meer ingrepen die voorheen het domein waren van de hartchirurgie. Zo kunnen nu zelfs operaties worden verricht aan de hartkleppen, via een catheter die via de lies in het hart wordt gebracht. Niet zelden staan cardioloog en chirurg dan ook samen aan de operatietafel.

Andere specialismen van het Hartcentrum zijn Cardiogenetica, Cardiothoracale chirurgie, Hartfalen en Interventiecardiologie