Cardiothoracale Chirurgie

Binnen het AMC kunnen alle problemen van de gehele aorta, van de wortel tot aan de lies, worden behandeld. De afdeling Cardiothoracale chirurgie richt zich vooral op problemen van de kransslagadres, de hartkleppen, de aortawortel, de aortaboog en het afdalende gedeelte van de aorta, de zogenoemde aorta descendens thoracalis.

Omleidingen en klepvervanging/ -plastiek
Omleidingen, ook wel CABG genoemd (Coronair Artery Bypass Grafting) en klepvervanging/  -plastiek zijn de meest voorkomende operaties op de afdeling cardiothoracale chirurgie.

Klep sparen
De klepsparende operatie, ook wel David-procedure genoemd, heeft de voorkeur. Zowel bij patiënten met aangeboren afwijkingen als bij patiënten met afwijkingen als gevolg van een ziekte als vaatsclerose of hoge bloeddruk, wordt onder zeer goed gecontroleerde omstandigheden de aorta ascendens, inclusief de aortaboog, vervangen.

Samenwerking
Waar nodig werkt de chirurg nauw samen met de afdelingen Vaatchirurgie en Interventieradiologie en worden stents of vasculaire endoprotheses ingebracht. Ook zogenoemde hybride procedures worden met grote regelmaat uitgevoerd. Een en ander kan alleen worden gerealiseerd dankzij excellente beeldvorming en toegewijde zorg van de afdelingen Cardio-anesthesie en Intensive Care.

Hartcentrum
De hartbewaking, cardiologie en cardiothoracale chirurgie vormen in het AMC één geheel: het AMC Hartcentrum. Door de ontwikkeling van de medische technologie zijn beide specialismen steeds meer naar elkaar toegegroeid. Dankzij bijvoorbeeld nieuwe catheterisatietechnieken, verrichten (interventie)cardiologen steeds meer ingrepen die voorheen het domein waren van de hartchirurgie. Zo kunnen nu zelfs operaties worden verricht aan de hartkleppen, via een catheter die via de lies in het hart wordt gebracht. Niet zelden staan cardioloog en chirurg dan ook samen aan de operatietafel.

Andere specialismen van het Hartcentrum zijn Cardiogenetica, Cardiologie, Hartfalen en Interventiecardiologie